Пояснювальна записка до звіту про виконання фінансовому плану за 1 квартал 2017 року Комунального підприємства «Добро» Добропільської міської ради

Комунальне підприємство «Добро» Добропільської міської ради (далі – Підприємство) засноване рішенням Добропільської міської ради від 20 квітня 2016 року №7/8-38.

Підприємство здійснює свою діяльність на підставі Статуту, затвердженого рішенням Добропільської міської ради від 23.09.2016р. №7/15-12.

Підприємство веде наступні види ліцензованої виробничо-господарської діяльності:

-      виробництво теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії);

-       транспортування теплової енергії;

-       постачання теплової енергії.

       Підприємство здійснює свою діяльність та надає послуги з теплопостачання населенню, підприємствам та організаціям міст Добропілля, Білицьке, Білозерське, смт. Новодонецьке, сел. Водяне через 18 котелень. Три котельні не здійснюють свою діяльність (законсервовані).  Котельні розташовані по 5-ти дільницям в розрізі міст та селищ, а саме:

-         дільниця №1 має 2 діючі  котельні (№1, №3) у м.Добропілля;

-         дільниця №2 має 7 діючих  котелень (№№2,4, 6, 13,19,20,25) у м.Білицьке та сел. Водянське;

-         дільниця №3 має 3 діючих  котелень (№№2,2а,8) у м.Білозерське;

-         дільниця №4 має 3 діючих  котелень (№№1,4,5) у смт. Новодонецьке;

-         дільниця №5 має 3 діючих  котелень (№№1, 3, 18) у м.Білозерське.

Виробнича потужність котелень всіх дільниць складає 127,5   Гкал/год.

      Середньооблікова чисельність трудящих за 1 квартал 2017 р.  (опалювальний період) складає – 546 чол., з них робітників – 457 чол., керівників, фахівців,службовців, ІТП - 89 чол.

 

Дохідна частини фінансового плану

 

Планові доходи від реалізації продукції підприємства за 1 квартал 2017р. розраховано на підставі даних щодо кількості споживачів послуг з централізованого постачання та укладених договорів на загальну суму - 45046,3 тис.грн., в т.ч. від населення у сумі 39205,1 тис.грн., від підприємств у сумі 5841,2 тис.грн.

      Фактичні доходи  за 1 квартал 2017 р. усього склали 45212 тис.грн., в т.ч.: - нарахування за послуги з теплопостачання провадилось згідно Рішення виконкому № 7/17-34 від 16.11.2016 р. та  №7/22-32 від 15.02.2017 р. «Про погодження тарифів на послуги з теплопостачання» у розмірі:

-         населення:

за 1 м2 – 19,71 грн. з ПДВ;

за 1  Гкал – 608,67 грн. з ПДВ;

-         бюджетні установи  та інші підприємства:

за 1  Гкал – 600,01 грн. з ПДВ;

та склали  39530 тис.грн.,  з них населення  32150 тис.грн.;

бюджетні установи  та інші підприємства  7380 тис.грн.

-           інші доходи  5682 тис.грн. (відшкодування непокритих збитків від ТОВ ДТЕК «Добропіллявугілля згідно укладених угод, амортизація, відсотки банку).

      Виконання доходної частини  від планових показників склало 100,4%.

 

Витратна частина фінансового плану

 

На 1 квартал 2017 р всього (стр.1550) було заплановано витрати на суму 76135,0 тис.грн., фактичні витрати – 64141,0 тис.грн., відхилення склали 11994,0 тис.грн. або  84,2%, в тому числі:

         планова собівартість реалізованої продукції (стр. 1010) розрахована на суму 71116,0 тис.грн., фактична 58161,0 тис.грн., відхилення склали 12955,0 тис.грн. або  81,8 % в  тому числі:

-                     витрати на сировину та основні матеріали  (стр. 1011) планові – 2507 тис.грн.; фактичні – 139,0 тис.грн.   економія за цією статтею склала 2368,0 тис.грн. (5,5%) в зв’язку з тим, що не було необхідності в придбанні;

-                     витрати на паливо (стр. 1012) планові – 44023,0 тис.грн.; фактичні – 33731,0 тис.грн. економія за цією статтею склала 10292,0 тис.грн. (76,6%)  за рахунок зменшення кількості вугілля на 7229,78 тн. В ФП передбачена витрата вугілля в кількості - 42660,5 тн., фактично витрачено - 35430,72тн;

-                витрати на електроенергію (стр. 1013)  планові – 9985,0  тис.грн.; фактичні – 8718,0 тис.грн.; економія за статтею склала 1267,0 тис.грн. (87,3%) за рахунок зменшення споживання електроенергії на 563512 кВт. В ФП передбачена кількість - 4922000 кВт, фактично витрачено - 4358488 кВт;            

-                     витрати на оплату праці (стр. 1014) планові – 7460,0  тис.грн.; фактичні – 7024,0 тис.грн.; економія за статтею склала 436,0 тис.грн. (94,2%) в зв’язку з зміною істотних умов праці та зниження розрядів (наказ КП Добро  Добропільської міської ради № 105 від 21.02.2017 р. «Про внесення змін в організацію виробництва та праці») ;

-                     відрахування на соціальні заходи (стр. 1015) планові – 1641,0  тис.грн.; фактичні – 1545,0 тис.грн.; економія за статтею склала 96,0 тис.грн. (94,1%) в зв’язку з зміною істотних умов праці та зниження розрядів (наказ КП Добро  Добропільської міської ради № 105 від 21.02.2017 р. «Про внесення змін в організацію виробництва та праці»);  

-                     витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) (стр. 1016) планові – 149,0  тис.грн.;

-                     амортизація основних засобів і нематеріальних активів (стр. 1017) фактичні – 953,0 тис.грн. згідно закону Бухгалтерського обліку та П (С) БО Положення (стандарти) бухгалтерського обліку визнається одночасно в дохідній та видатковій частині;

-                     інші витрати (водопостачання, водовідведення, автотранспортні послуги, відрядні на навчання) (стр. 1018) планові – 5251,0 тис.грн.; фактичні – 6051,0 тис.грн. перевитрата за цією статтею склала 700,0 тис.грн. (113,1%) за рахунок укладення додаткових угод на послуги з автотранспорту (перевезення вугілля та вивозу шлаку з котелень).

         планові адміністративні витрати (стр.1040) розраховані на загальну суму 5019,05 тис.грн., фактичні склали 4431,0 тис.грн., економія 588,0 тис.грн. (88,3%)  в тому числі:

-                     витрати на оренду службових автомобілів (стр. 1042) планові – 2,0 тис.грн.; фактичні – 1,0 тис.грн.,  економія склала 1,0 тис.грн. (47,6%);

-                     витрати на службові відрядження (стр. 1046) планові – 6,0 тис.грн., витрат не було;

-                     витрати на оплату праці  (стр. 1048) планові – 1219,0  тис.грн.; фактичні – 1217,0 тис.грн.; економія за статтею склала 2,0 тис.грн. (99,8%) в зв’язку з внесенням змін до колдоговору в частині  зменшення розміру  премії працівникам апарату управління;

-                     відрахування на соціальні заходи (стр.1049) планові – 268,3  тис.грн.; фактичні – 268,0 тис.грн. відповідно до ФОП;

-                     консультаційні та інформаційні послуги (стр. 1055)  планові –  4,8 тис. грн., витрат не було;

-                     витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (стр. 1059) планові – 51,0 тис.грн.; фактичні – 2,0 тис.грн.,  економія склала  - 49,0тис.грн.  (3,9%),  договори  в стадії укладання;

-                     інші адміністративні витрати (електроенергія, водопостачання, водовідведення, відрядні на навчання, податки) (стр. 1062) планові – 3471,0тис.грн.; фактичні – 2941,0 тис.грн.,  економія склала  - 530,0 тис.грн. (84,7%) за рахунок меншого розміру податків: за спецводокористування, екологічний збір, податок на землю.

  Фінансовий результат (збитки) за 1 квартал  складає у сумі 31089,0 тис.грн.

 

                     

Директор КП «Добро»

Добропільської міської ради                                       А.С.Сундучніков

logo

ДОБРОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ

КОНТАКТИ

  • м. Добропілля, вул. Першотравнева, 83
  • Поштовий індекс: 85004
  • E-mail: mrd@mrd.gov.ua
  • Тел. (06277) 2-78-60
  • Факс (06277) 2-78-71
  • Пн-Чт. 08.00-17.00, Пт. 08.00-16.00
  • Перерва: 12.00-13.00

СОЦМЕРЕЖІ


  Facebook

  Youtube

 

logo main 100

2016 © Добропільська міська рада. Всі права захищені. Всі права на статті, ілюстрації, інші матеріали належать Добропільській міській раді та охороняються законом України "Про авторське право і суміжні права". При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове.