ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ м.ДОБРОПІЛЛЯ за 9 місяців 2017 року

І.  Доходи     

            До зведеного бюджету м. Добропілля за 9 місяців 2017 року надійшло 416245,1 тис. грн. податків, зборів та інших неподаткових платежів, у тому числі до загального фонду (без трансфертів) – 162518 тис. грн., що  становить 101,3% планових призначень звітного періоду, до спеціального фонду – 38536,7 тис. грн. або 109,1% уточнених річних призначень. По міжбюджетним трансфертам виконання  плану 9 місяців  поточного року з урахуванням змін склало 97,2%. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження доходів по загальному та спеціальному  фондам збільшилися на 16% або на 27784,7 тис. грн. По міжбюджетним трансфертам надходження у порівнянні з аналогічним періодом минулого року збільшилися на 15,3%.

Загальний фонд

            Доходи загального фонду за 9 місяців 2017 року склали 162518 тис. грн., що до  плану звітного періоду становить 101,3%. Найбільшу питому вагу в загальному фонді займає податок на доходи фізичних осіб (82,2%). За звітний період надходження склали 133511 тис. грн. при плані періоду 131716 тис. грн., або 101,4%. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надійшло податку на доходи фізичних осіб на 1,1% більше, або на 1444,6 тис. грн. Збільшення надходжень податку відбулося за рахунок:

-          підвищення рівня мінімальної заробітної плати працівникам;

-          збільшення сплати дивідендів ТОВ «Зумекс ЛТД» в сумі 443 тис. грн.

            Податку на майно в частині плати за землю за 9 місяців поточного року надійшло 6986,8 тис. грн. при плані звітного періоду 6850,7 тис. грн., виконання склало 102%.                    В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження плати за землю збільшилися на 13,7%, або на 844 тис. грн. за рахунок застосування коефіцієнту індексації нормативної грошової оцінки землі, який становить на 01 січня 2017 року 1,06.      

            По податку на прибуток надходження склали 201,3 тис. грн., або 105,7% до плану звітного періоду. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшилися за рахунок збільшеної сплати податку КП «Добропільський ВКБ» на 67,4 тис. грн. та КП «Білозерськсервіс» на 21,4 тис. грн.

            За 9 місяців 2017 року надійшло до бюджету акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, акцизного податку з вироблених в Україні та ввезених на митну територію підакцизних товарів на загальну суму 5499,6 тис. грн. при плані звітного періоду 6147,7 тис. грн., або виконання плану склало 89,5%. Причиною невиконання стало незарахування до бюджету акцизного податку з вироблених в Україні та ввезених на митну територію підакцизних товарів в липні-вересні поточного року через відсутність затверджених КМУ часток для зарахування цього податку у другому півріччі поточного року.

            Надійшло єдиного податку  за звітний період поточного року 11639,4 тис. грн., або на 4,8% більше плану звітного періоду.

            Додатковим джерелом наповнення доходної частини бюджету міста є проценти банку за розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету, які за 9 місяців поточного року надійшли в сумі 2745,9 тис. грн.

            По коду 22080400 «Надходження від орендної плати за користування майном, що перебуває у комунальній власності» надходження склали 788,3 тис. грн., або 119%  затвердженого плану звітного періоду.   

            По коду 24060300 «Інші надходження»  в бюджет надійшло 106,3 тис. грн., з них: повернення фінансування минулих років – 68,3 тис. грн., плата за користування місцем розташування рекламних засобів – 35,4 тис. грн.(платники ФОП Сасс Л.П., Цибульська О.В., Вальт О.А., Питовий Є.А., Стойчан Л.М., ТОВ «АТБ Маркет»), за результатами перевірки контролюючих органів – 2,6 тис. грн..

Спеціальний фонд

            До спеціального фонду (з трансфертами) бюджету м. Добропілля за 9 місяців 2017 року надійшло 38620,9 тис. грн.,  до відповідного періоду минулого року надходження збільшилися в 2,2 рази.

            Основним джерелом надходжень спеціального фонду  є власні надходження бюджетних установ (95%). Звітні дані склали 36681,4 тис. грн., або 109,2% до уточнених річних планових призначень.           

           Надходження до фонду охорони  навколишнього природного середовища склали 1724 тис. грн., або 107,5% річного обсягу, з них: надходження екологічного податку –   1707,9 тис. грн., збору за забруднення навколишнього природного середовища (сплата відстроченого за рішенням суду податкового боргу ДП «Добропіллявугілля») – 16,1 тис. грн. Виконання річного плану надходжень екологічного податку пояснюється прийняттям Закону України від 20.12.2016 року №1791-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році», яким збільшені ставки екологічного податку на 12%. 

            До бюджету розвитку надійшло 105,1 тис. грн., з них: надходження коштів від продажу землі – 37,1 тис. грн., коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 67,9 тис. грн., кошти від відчуження майна комунальної власності – 0,1 тис. грн.

Надходження коштів до цільових фондів, утворених органами місцевого самоврядування за 9 місяців поточного року склали 26,2 тис. грн.

Стан недоїмки по платежах до бюджету

           Обсяг податкового боргу по м.Добропілля станом на 01.10.2017 склався в сумі 586 тис. грн., що більше ніж на початок року на 24% або на 113,3 тис. грн. Заборгованість виникла по платежам: податку на доходи фізичних осіб – 111,1 тис. грн., єдиному податку – 158 тис. грн., платі за землю – 265,3 тис. грн., акцизному податку з реалізації суб’єктами  господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 2,1 тис. грн., адміністративним штрафам та іншим санкціям – 17 тис. грн., податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів – 23,8 тис. грн. та податку на нерухоме майно – 8,7 тис. грн.

          Крім того, має місце недоїмка по коду 22080400 «Надходження від орендної плати за користування майном, що перебуває у комунальній власності». Станом на 1 жовтня поточного року заборгованість по орендній платі зменшилася в порівнянні з заборгованістю на початок року на 21,8 тис. грн. і складає 161,3 тис. грн. Найбільша сума заборгованості залишається по ТОВ «Донбас-Люкс» - 129,4 тис. грн., ФОП Лаунбраун В.Е. – 9,9 тис. грн., ФОП Мілевська Г.В. – 6,5 тис. грн., ФОП Горенков Е.В. – 0,8 тис. грн. По ТОВ «Донбас-Люкс» рішенням Господарського суду Донецької області від 25.02.2016 по справі №905/3628/15 позовні вимоги Добропільської міської ради щодо сплати заборгованості задоволені.

ІІ. Видатки та заборгованість

Виконання бюджету м. Добропілля по видатках становить 415189,1 тис. грн. (або 74,1 % річних призначень з урахуванням змін), у тому числі по загальному фонду –           357181,6 тис. грн. (74,2 %), спеціальному – 58007,6 тис. грн. (73,5%).

            Із загальної суми проведених видатків загального фонду бюджету м.Добропілля без трансфертів на утримання установ соціально-культурної сфери міста спрямовано                188207,2 тис. грн. (питома вага – 59,2%), на соціальний захист – 99074 тис. грн. (31,2%), на утримання органів місцевого самоврядування – 18366,7 тис. грн. (5,7%), на видатки житлово-комунального господарства – 10785,8 тис. грн. (3,4 %), на інші видатки – 1525,4 тис. грн. (0,5 %).

Структура видатків загального фонду за економічною класифікацією складається із видатків на оплату праці – 59,8%, на медикаменти та перев’язувальні матеріали – 0,7 %, на продукти харчування – 1,7%, на енергоносії – 4,3%, на соціальне забезпечення – 29,9%. Видатки на утримання закладів культури, фізкультури і спорту зросли в порівнянні з відповідним періодом минулого року в зв’язку із прийняттям до комунальної власності декількох галузевих об’єктів.

Спеціальний фонд виконано на 73,5% до затверджених на рік показників з урахуванням змін.  Кошти бюджету розвитку виконані у обсязі 21074,6 тис. грн. (58,4% планових річних призначень), місцеві фонди охорони навколишнього природного середовища освоєні у обсязі 874,7 тис. грн. (51%). По власним надходженням бюджетних установ виконання планових показників становить 36058,3 тис. грн., або 87,7% до затверджених бюджетних призначень з урахуванням змін.

КТКВКБМС 0170»Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад», 0180 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах»

На утримання органів місцевого самоврядування на 2017 рік заплановано 19055,3 тис. грн. План з урахуванням змін на рік складає 26373 тис. грн., план на звітний період – 20806,1 тис. грн.  Загальна сума змін відповідно до рішень рад становить 7317,7 тис. грн. за рахунок вільного залишку, внесення змін до доходів бюджету, зменшення обсягу видатків на інші функції бюджету. 

Виконання складає 18366,7 тис. грн., або 88,3% планових призначень поточного періоду. В загальній сумі видатків видатки на оплату праці з нарахуваннями склали 84,3%, енергоносії – 2,7%, інші поточні видатки – 13%.

Планові призначення на оплату праці  освоєні на 90,9% (15491,7 тис. грн.), 9,1% не використані через наявність вакансій та лікарняних. На балансі органів місцевого самоврядування знаходяться 16 автомобілів та 2 орендується. Касові видатки на утримання транспорту становлять 886,5 тис. грн., з них: заробітна плата з нарахуваннями –                  409,7 тис. грн. (питома вага 46,2%), утримання транспортних засобів – 476,8 тис. грн.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення позачергових виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів не надходила.    

            Загальна сума запланованих видатків по спеціальному фонду з урахуванням змін – 8933 тис. грн., виконання становить 6441,5 тис. грн. або 72% планових призначень.

          За власними надходженнями спеціальний фонд формується від послуг РАЦСу, здачі в оренду приміщень, основних засобів, від реалізації майна. На звітну дату касові видатки становлять 167,8 тис. грн., або 59,5% плану на рік. За рахунок залишків коштів у сумі 30,4 тис. грн. придбані сканер, багатофункціональний пристрій, кондиціонери, будівельні матеріали, оплачені послуги з встановлення та тех. обслуговування кондиціонерів.

Доходи від послуг РАЦСу – 8,8 тис. грн. спрямовані на придбання канцтоварів, бланків, паперу, журналів реєстрації та госптоварів.

            Доходи від оренди – 116,6 тис.грн. спрямовані на придбання канцтоварів, штампів, стендів, бланків, паперу, госптоварів, запчастин, палива, шин, дисків, акумулятора, комплектуючих до комп’ютерної техніки, LED-панелей, ремонт та заправку картриджів, страхування цивільно-громадської відповідальності, програмне забезпечення, послуги інтернету, веб-хостінгу, ремонт автомобіля, публікації в газеті, обслуговування теплолічильника, сплати податку на землю.

Доходи від реалізації майна (дрантя та деревина) – 1,8 тис. грн. передані відділу освіти, оплачена реєстрація автомобіля.

            Майно, яке здається в оренду:

-      Добропільською міською радою – кабінети адмінбудинку;

-      Білицькою міською радою – службові приміщення, 2 сміттєвози, вантажна газель, основні засоби, пасажирський мікроавтобус, трактор, бульдозер;

-      Білозерською міською радою – приміщення автостанції, сміттєвоз;

-  Новодонецькою селищною радою – службові приміщення, 2 трактори, ліктьовий підйомник.

            Благодійні внески, гранти та дарунки надійшли в звітному періоді у сумі 2561,6 тис. грн. – від Добропільської міської ради виконкомам Білицької, Білозерської міських та Новодонецької селищної рад, відділу освіти, фінансовому управлінню передані автомобілі, шини та легкосплавні диски.

На звітний період за рахунок бюджету розвитку заплановані видатки капітального характеру у сумі 6089,4 тис. грн., виконання склало 3712,1 тис.грн. або 61%. Кошти витрачені  на придбання меблів, комп’ютерної техніки, робочих станцій; коригування проектно-кошторисної документації по Центру надання адміністративних послуг, капітальний ремонт та технагляд приміщення ЦНАПу, капітальний ремонт даху адмінбудівлі. Кошти не освоєні, тому що роботи по ремонту Центру надання адміністративних послуг тривають.

            На звітну дату штатна чисельність органів місцевого самоврядування складає 197 од., в тому числі Добропільської міської ради – 155 одиниць: 30 - апарату міської ради та її виконавчого комітету, 46 - виконавчих органів ради, 2 - відділу культури і туризму, 54 - управління соціального захисту населення, 16 - фінансового управління, 6 - відділу освіти,            1 - відділу охорони здоров’я; виконавчого комітету Новодонецької селищної ради – 11 од., виконкому Білицької міської ради – 16 од. та виконкому Білозерської міської ради – 15 од.          В порівнянні з початком року штатна чисельність збільшилася на 7 одиниць - рішенням міської ради від 22.03.2017 №7/23-8 введена 1 шт.одиниця прибиральниці в апараті Добропільської міської ради та її виконавчому комітеті; рішенням Білозерської міської ради від 15.06.2017 №7/30-4 введена 1 додаткова штатна одиниця провідного спеціаліста; рішенням від 19.07.2017 №7/27-4 збільшена чисельність апарату Добропільської міської ради та її виконавчого комітету на 3 шт.од. -  2 адміністраторів відділу надання адміністративних послуг і видачі документів дозвільного характеру та 1 головного спеціаліста відділу у справах сім'ї та молоді; рішенням від 16.08.2017 №7/29-4  збільшена чисельність на 2 шт.од. - 1 головного спеціаліста відділу економіки та 1 головного спеціаліста, інспектора праці. На звітну дату вакантні 12 посад.

Освіта (ТКВКБМС 1000)

На 2017 рік по загальному фонду на освіту заплановані видатки у сумі 165387 тис. грн., план з урахуванням змін склав 166479 тис.грн., в тому числі на 9 місяців – 127263 тис.грн. Касові видатки склали 115591,4 тис. грн., або 90,8% плану з урахуванням змін на 9 місяців. Протягом звітного періоду  вносилися  зміни до плану: збільшено за  рахунок внесення змін за рахунок вільного залишку на 1274,6 тис.грн. (в т.ч. залишку освітньої субвенції  на початок року 232,8 тис.грн.); за рахунок надходження трансфертів з державного бюджету на 1929,9 тис.грн.; зменшено і направлено на інші функції 2112,5 тис.грн. 

Уточнений обсяг запланованих видатків загального фонду за рахунок освітньої субвенції на 9 місяців складає 48441,8 тис.грн., фактично надійшло 48441,8 тис.грн., використання (каса) склало 43582,2 тис.грн., або 90%. Субвенція з державного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами при плані на поточний період 1733,6 тис.грн. надійшла у повному обсязі, використання (каса) склало 1423,3 тис.грн., або 82,1% (невикористання субвенції пояснюється проведенням процедури закупівлі через систему ProZoro).  

Фактичні видатки на харчування (по загальному та спеціальному фондах) склали 9475,2 тис. грн. Вартісні показники  становлять:

- по дитячим дошкільним закладам  19,08 грн. при запланованих  19,26 грн.;

- загальноосвітнім школам харчування учнів 1-4 класів – 6,70 грн. при плані 7 грн.,  

- пільгової категорії учнів  – 8,09 грн, планувалося по 8,76 грн., 

- школі-інтернату – 34,07 грн. при плані  36,02 грн. за 1 діто-день.

- в пришкільних таборах – 20,32 грн. при запланованих 21,50 грн.

Зменшенню вартості харчування в дитячих та загальноосвітніх закладах сприяло використання у першому кварталі залишків продуктів харчування на початок року.

За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною»  при запланованих видатках у сумі 1050,6 тис. грн.  витрачено 920,7 тис.грн., або 87,6%.

По коду 1220 «Інші освітні програми» видатки склали 222,4 тис.грн. На виконання програми «Кадри охорони здоров’я» витрачено 13,5 тис.грн. на навчання 1 студента; на виплату стипендій обдарованим дітям 37,8 тис.грн.; транспортні послуги на перевезення дітей пільгової категорії в оздоровчий табір міста Святогірськ 33,2 тис.грн., придбання подарунків обдарованим дітям 134,1 тис.грн., інші витрати (відрядження), пов’язані з проведенням  шкільних олімпіад  3,8 тис.грн.

Відповідно до постанови КМУ від 25.08.2005 року №823 «Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення  18-річного віку», було виплачено одноразову допомогу 7 дітям даної категорії (7чол.*1810 грн.), видатки склали12,7 тис.грн.

План по видатках з урахуванням змін за спеціальним фондом складає 28016,4 тис. грн. (4388,8 тис.грн. - залишок освітньої субвенції). Касове виконання – 86,2% до річного плану.

Проведені видатки бюджету розвитку: придбані предметні кабінети, акустична система і комплекти мультимедійного обладнання (за рахунок залишку освітньої субвенції) – 4388,8 тис.грн; проведені капітальні ремонти спортивного майданчику, футбольного поля, системи опалення, каналізаційної системи, туалетних кімнат, тротуарної доріжки, м’якої покрівлі, здійснена заміна вікон та інше, виготовлена проектно-кошторисна документація, проведена експертиза – 4273 тис.грн.; проведені видатки на капітальне будівництво спортивного майданчика, основи міні футбольного поля, пішохідних доріжок – 677,7 тис.грн. (в тому числі за рахунок субвенції з обласного бюджету 300 тис.грн.); придбання обладнання і предметів довгострокового користування (насосів, телевізору, комп’ютеру, електричних побутових приладів, картінгу, інше) – 233,7 тис.грн.

За рахунок благодійних внесків, грантів та дарунків отримано: будівельні матеріали, дитячо-ігрове обладнання, спортивне обладнання, гігієнічні набори, гардини, пилосос, шкільна дошка, принтер, література, підручники, паливо, сценічні костюми, прийнято на баланс майно по об’єкту соціальної інфраструктури – дитячого оздоровчого центру «Донець» та інше, всього на 10236,4 тис.грн.

По закладам освіти штатна чисельність на 01.01.2017 становила 1991 шт.од., штатна чисельність на 01.10.2017 становить 1991,75 шт.од. В відповідному періоді  відбулися зміни в мережі по позашкільним закладам освіти, а саме, зменшено чисельність по освітньо - культурному центру на 6,5 шт.од. у зв’язку із передачею їх до відділу культури (рішення Добропільської міської ради від 15.02.2017 № 7/22-30), введено 4 шт.од. обслуговуючого персоналу у зв’язку із створенням дитячого оздоровчого центру «Донець», збільшено                 на 3,25 шт.од. у зв’язку зі змінами, які відбулися  в мережі класів з 01.09.2017 року.

Охорона здоров’я (ТКВКБМС 2000)

Планові призначення з урахуванням змін загального фонду склали 78958,7 тис.грн., план на звітний період – 60726,9 тис.грн. Касові видатки по галузі – 57181,5 тис.грн.,                  або 95,8 %.

По коду «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» річні планові призначення (з урахуванням програмних заходів) становлять 2864,7 тис.грн., на звітний період –2519,7 тис.грн. Виконання склало 1790,6 тис.грн. або 62,5 % до поточного плану з урахуванням змін. На низький відсоток виконання вплинуло використання залишків медикаментів на початок року та проходження процедури перереєстрації препарату з туберкулінодіагностики.

При ліжковому фонді у 310 ліжок норма на медикаменти стаціонару запланована у сумі 11,66 грн., ветеранські – 65 грн. Фактично вартість одного ліжко-дня стаціонару склала 17,34 грн., ветеранського ліжка – 42,82 грн.  Виконання плану ліжко-дня в стаціонарі склало 99,6%.

При ліжковому фонді у 145 денних ліжок норма на медикаменти запланована по 1 грн. Фактична вартість одного ліжко-дня склала 2,60 грн. Виконання ліжко-дня по денному стаціонару склало 105,13%.

Амбулаторні відвідування в лікарні виконані на 79,68%, фактична вартість амбулаторного відвідування склала 3,77 грн. Стоматологічні відвідування заплановані по 3,64 грн., фактична вартість – 5,37 грн. Виконання по стоматологічним відвідуванням склало 115,2 %.

По коду «Продукти харчування» річні планові призначення (з урахуванням програмних заходів) заплановані у сумі 729,4 тис.грн., на звітний період – 592,2 тис.грн. Касові видатки склали 98,5 % до плану на поточний період або 583,1 тис.грн. Видатки на 1 ліжко-день, враховуючи 3-х разове харчування, у звичайному стаціонарі заплановані по 4,06 грн., факт – 7,31 грн. (використані залишки продуктів харчування). Ветеранські ліжка заплановані по 55 грн., факт – 53,69 грн. Харчування донорів заплановано по 36 грн., факт – 36 грн. (546 чол.). Спеціальним харчуванням забезпечені 2 дитини, хворі на фенілкетонурію – 166,5 тис.грн., молочними сумішами забезпечено 20 дітей, надані продуктові набори 239 хворим на туберкульоз, в т.ч. 48 мешканцям Добропільського району.

По коду «Інші виплати населенню» річні призначення складають 2860,9 тис.грн., на період – 2220,3 тис.грн. Касові видатки складають 1515,9 тис.грн., або 68,3% до плану на період. За звітний період 747 громадян пільгової категорії отримали медикаменти за рецептами лікарів; безкоштовним зубопротезуванням забезпечено 25 громадян пільгової категорії. По безкоштовних рецептах за звітний період видатки складають 463,5 тис.грн., або 92,8%. По субвенції з державного бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань касове виконання складає 601,9 тис.грн., або 89,7%. Не освоєння коштів у повному обсязі пояснюється тим, що аптеки не мають асортименту ліків, що вказані в переліку МОЗ України від 03.04.2017р. №360 «Про затвердження Реєстру лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню». Субвенція з державного бюджету на лікування хворих на цукровий діабет не використана в повному обсязі (виконання складає 37,6%) у звязку з використанням залишків інсуліну минулого року.

По спеціальному фонду заплановані доходи та видатки від надання платних послуг установами охорони здоров’я, оренди майна та від реалізації майна в сумі 3301,4 тис.грн. Станом на звітну дату надійшло доходів на суму 1883,1 тис.грн. Касові видатки складають  1872,9 тис.грн. За рахунок  благодійних внесків, грантів та дарунків, коштів для виконання цільових заходів проведено видатків на 1943,2 тис.грн.

По коду 2010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» заплановані видатки на капітальний ремонт приміщень для встановлення комп'ютерного томографа в сумі 818,9 тис.грн., Роботи призупинені у зязку із  зміною підрядника та корегування проектно-кошторисної документації. По коду 2180 «Первинна медична допомога населенню» заплановано на капітальний ремонт будівель (1332 тис.грн.) та придбання обладнання (68 тис.грн.) 1400 тис.грн., касові видатки склали 1332 тис.грн., або 95,1%. Після проведення електронних торгів договори укладені 27.09.2017р., обладнання буде придбано у жовтні.

Соціальний  захист та соціальне забезпечення (ТКВКБМС 3000)

По галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» при затвердженому плані на звітний період з урахуванням змін (по загальному фонду) – 100433,9 тис.грн. зведений бюджет міста Добропілля виконано у розмірі 99074 тис. грн. або на 98,7%. В загальній сумі видатки, які фінансуються за рахунок субвенцій з державного бюджету на соціальні допомоги, пільги та субсидії для населення, складають 92560,4 тис.грн. або 93,4%.

Відшкодування видатків з пільг та субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг проводяться як шляхом централізованих розрахунків з підприємствами-надавачами послуг, так і грошовими коштами. Протягом 9 місяців 2017 року по енергосубвенції видатків проведено на суму 40214,1 тис.грн., що складає 100% до плану з урахуванням змін звітного періоду. З них – 12340,9 тис.грн. за рахунок централізованих розрахунків (30,7%), 27873,2 тис.грн. – грошовими коштами (69,3%).

На виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу за січень-вересень 2017 року надійшло 51896,5 тис.грн., касові видатки – 51896,2 тис.грн. що складає 99,7 % до плану з урахуванням змін на звітний період.

Видатки з надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу протягом звітного періоду проведені на суму 450,3 тис. грн., або на 100% до плану з урахуванням змін.

По коду 3190 надаються пільги інвалідам по зору І, ІІ груп та дітям-інвалідам по зору до 18 років. Протягом звітного періоду за рахунок коштів обласного бюджету надано пільг на оплату житлово-комунальних послуг і палива  35 особам на суму 37 тис.грн.; за рахунок місцевого бюджету надані пільги на оплату послуг зв’язку  24 особам на суму 10,5 тис.грн.

Протягом січня-вересня 2017 року за рахунок місцевих бюджетів проведено видатків:

        виплачено щомісячну стипендію особі, якій виповнилося 100 років – 0,8 тис.грн.,

        надано матеріальну допомогу громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 18,1 тис.грн.,

        21 учаснику бойових дій в Афганістані виплачена матеріальна допомога на суму 16,3 тис.грн.,

        надано соціальних послуг на суму 138,3 тис.грн.,

        оплачено пільговий проїзд один раз на рік громадянам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС – 3,3 тис.грн.,

        надано пільг окремим категоріям громадян з послуг зв’язку – 46,1 тис.грн.,

        проведено компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян – 320 тис.грн.,

        проведено поховання 5 безрідних осіб;

        надано різного роду матеріальних допомог на суму 23,7 тис.грн.

            На організацію та проведення громадських робіт протягом звітного періоду витрачено 73,2 тис.грн., з них 36,6 тис.грн. – кошти Добропільського міського центру зайнятості,                  36,6 тис.грн. – кошти управління соціального захисту населення. Протягом звітного періоду до громадських робіт було залучено 20 осіб.

Підтримка міських рад ветеранів за кодом 3202 «Надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість» склала 279,2 тис.грн. (утримання 3,5 шт.од., канцелярія, листівки, матеріальна допомога ветеранам до 30 річчя ветеранської організації та до Дня Перемоги, харчові набори, оздоровлення ветеранів), фінпідтримка Добропільському міському відділенню Української спілки в’язнів-жертв нацизму – 7,5 тис.грн. (оплата послуг теплопостачання, канцелярія, матеріальна допомога для контингенту). 

На утримання територіального центру витрачено по коду 3104 1437,4 тис.грн. Питома вага заробітної плати з нарахуваннями в загальній сумі проведених видатків складає – 96%, енергоносіїв – 0,6%, інших видатків – 3,4%. По спеціальному фонду терцентру протягом звітного періоду видатки складають 5,1 тис.грн. (заробітна плата з нарахуваннями соціальних робітників).

На утримання Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів витрачено по коду 3105 917,9 тис.грн. Питома вага заробітної плати з нарахуваннями в загальній сумі проведених видатків складає 88,4%, енергоносіїв – 1,5%, інших видатків -10,1%. По спеціальному фонду за рахунок благодійних внесків, грантів та дарунків видатки склали 3,1 тис.грн. (новорічні подарунки – 2,6 тис.грн., бензин – 0,5 тис.грн.).

На звітний період 2017 року кошти на утримання Центру соціально-психологічної реабілітації дітей по коду 3111 по загальному фонду заплановані у розмірі 2455,5 тис.грн., виконання склало – 2367,1 тис.грн., або 96,4%. Питома вага видатків на заробітну плату з нарахуваннями – 76,5 %, енергоносії – 5,6 %, харчування – 13,4 %, інші видатки – 4,5 %.             По спеціальному фонду касові видатки складають 38,4 тис.грн., отримано від спонсорів одяг, взуття, миючі засоби, засоби гігієни, велосипед, ваги електронні, будівельні матеріали, кондитерські набори, продукти харчування .

По коду 3141 протягом звітного періоду проведено видатків на 69,8 тис.грн.: з них придбання сувенірів та призів для проведення заходів з виконання молодіжних програм – 39,8 тис.грн., розміщення інформації соціальної спрямованості – 30 тис.грн.

На 2017 рік по загальному фонду на утримання Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (ТКВКБМС 3131)  з 8 штатними одиницями  передбачено 634,5 тис.грн. з урахуванням змін (в зв’язку із включенням до штатного розпису посади водія легкового транспорту.). Видатки  заплановані по загальному фонду  на звітний період у сумі                  470,51 тис. грн., виконання   склало 437,7 тис. грн., або 93%. Питома вага видатків на заробітну плату з нарахуваннями – 94%, енергоносії – 1,5 %, інші видатки – 3,4 %.

По спеціальному фонду за рахунок безоплатного надходження у вигляді пожертви  отримано автомобіль від громадської організації на   316,8 тис. грн.

По коду 3160 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)» видатки складають 333,7 тис.грн. За рахунок місцевого бюджету придбано 25 путівок на оздоровлення дітей пільгових категорій. За рахунок спільного фінансування обласного і місцевого бюджету, згідно розпорядження голови облдержадміністрації від 22.12.2016р. №1171 на оздоровлення дітей придбано 81 путівку.

На прийомні сім’ї протягом звітного періоду за рахунок субвенції з державного бюджету витрачено 920,7 тис.грн. Проводилась виплата 8 сім’ям, в яких виховується                  23 дитини.

Житлово– комунальне господарство

По галузі «Житлово-комунальне господарство» (загальний фонд) затверджений план  на рік з урахуванням змін складає 12279,9 тис. грн., на звітний період – 11478,1 тис. грн., виконання  (каса) – 10785,8 тис. грн. або 94% до поточного плану. Виконання видаткової частини  складається наступним чином:

По коду 6010 «Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства» планові призначення звітного періоду становлять 583,4 тис. грн., виконання складає 100%: відповідними комунальними підприємствами придбані матеріали для ремонту житлового фонду (цемент, пісок, шифер), видалені аварійні дерева на прибудинкових територіях, придбані контейнери для збору твердих побутових відходів, проведена інвентаризація дитячих майданчиків.

По коду 6052 «Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства» план на звітний період складає 67,9 тис. грн., виконання – 100%, придбані кільця (плити перекриття) колодязів, люки, дощоприймачі.

По коду 6060 «Благоустрій міст, сіл, селищ»  заплановано з урахуванням змін на поточний період – 10826,8 тис. грн. Виконано робіт з благоустрою на суму 10134,5 тис. грн. або 93,6%.

За звітний період  виконані наступні види робіт з благоустрою:

-      зовнішнє освітлення: оплата електроенергії, зарплата робітникам, утримання та ремонт ліній, технічне обслуговування, придбання ламп, кронштейнів, світильників, частин до світильників та освітлювального обладнання, інших матеріалів, тех. перевірка електролічильників – 2224,6 тис. грн.;

-      ліквідація несанкціонованих звалищ, в т.ч. оплата робітникам за договорами – 374,7 тис. грн.;

-      поточний ремонт та утримання доріг, тротуарів – 1450,3 тис. грн.;

-      заходи з озеленення – 1169,2 тис. грн.;

-      утримання парку – 27,3 тис. грн.;

-      утримання світлофорів та малих архітектурних споруд, заміна дорожніх знаків – 83,7 тис. грн.;

-      фінансова підтримка КП «Добропільський міський транспорт» на утримання та поточний ремонт доріг, зарплату працівникам з благоустрою, ремонт зупинок, придбання запчастин та паливо-мастильних матеріалів, протиожеледних матеріалів, інвентарю, спецодягу робітникам, бордюрного каменю – 4353,9 тис. грн.;

- фінансова підтримка КП «Добропільська служба єдиного замовника» на оплату праці двірникам, утримання міського парку, полігону, кладовища, на придбання контейнерів для збору ТПВ – 450,8 тис. грн.

По коду 6000 «Житлово-комунальне господарство» за спеціальним фондом в межах бюджету розвитку та відповідно до програмних заходів план з урахуванням змін на рік та на звітний період склав 5095,5 тис. грн.,  касові видатки –  3123,4 тис. грн., що складає 61,3% до плану на поточний період.

По коду 6010 «Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства» планові призначення звітного періоду становлять 122 тис. грн. – надана фінансова підтримка КП «Добропільська служба єдиного замовника», кошти не використані. Укладений договір на виконання робіт.

По коду 6021 «Капітальний ремонт житлового фонду» заплановано на поточний період 2327,7 тис. грн., касові видатки склали 1406,7 тис. грн. або 60,4% плану поточного періоду.

По коду 6022 «Капітальний ремонт житлового фонду об`єднань співвласників багатоквартирних будинків» заплановано на поточний період 1268,1 тис. грн.,  касові видатки склали 696,2 тис. грн., або 54,9%.

По коду 6060 «Благоустрій міст, сіл, селищ» на рік і поточний період заплановані 1317,7 тис. грн., виконання склало 960,5 тис. грн. або 72,9%. Придбані предмети довгострокового користування для забезпечення благоустрою міст (в’їзний знак, ковані вироби, лави, газонокосарки, альтанки), оплачена проектно-кошторисна документація по капремонту вуличного освітлення, проведена експертиза проекту по капремонту пішохідних доріжок. Надана фінансова підтримка КП «Добропільський міський транспорт» на придбання зупинок, капітальний ремонт автопідйомника у сумі 502,5 тис. грн.

По коду 6130 «Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об’єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства» заплановані та виконані роботи з капітального ремонту гуртожитків на суму 60 тис. грн.

В межах власних надходжень (гранти та дарунки) по коду 6052 «Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства» згідно з рішенням Новодонецької селищної ради від 21.09.2017 №7/33-9 прийнято майно – пожежні гідранти від виконкому Добропільської міської ради на суму 24,6 тис. грн. По коду 6060 «Благоустрій міст, сіл, селищ» на баланс виконкому Добропільської міської ради оприбутковані дорожні світильники на суму 198 тис. грн., об’єкт зовнішнього освітлення алеї на суму 1163,2 тис. грн., система відеоспостереження на суму 634,8 тис. грн., об’єкт зовнішнього освітлення вул. Залізнична на суму 1038,3 тис. грн. Відповідно до рішення Новодонецької селищної ради від 20.04.2017 №7/25-2  на баланс прийнято майно – бітум, лежачі поліцейські від виконкому Добропільської міської ради, екскаватор від громадської організації «Центр муніципального розвитку м.Добропілля», всього на суму 1605,8 тис. грн. Також від громадської організації «Центр муніципального розвитку м.Добропілля» безоплатно отримано майно виконкомом Білицької міської ради на суму 3163,4 тис. грн. – екскаватор-навантажувач, бульдозер, КАМАЗ-самоскид.

Культура і мистецтво (ТКВКБМС 4000)

Планові призначення по загальному фонду поточного періоду з урахуванням змін  склали 13528,1 тис.грн.,  виконання (каса) – 12686 тис.грн., або 93,8%. Питома вага захищених статей в загальній сумі проведених видатків – 87,6%.

Спеціальний фонд сформований за рахунок батьківської плати за навчання; передачі в оренду приміщень; доходів від здачі у прокат музичних інструментів, коштів бюджету розвитку та  доходів, що отримують бюджетні установи для виконання цільових заходів.

 По спеціальному  фонду план  на рік з урахуванням змін 5681,9 тис.грн. Фактичне виконання становить 4652,2  тис.грн., або 79% річних призначень з урахуванням змін, в тому числі зарплата з нарахуваннями 1735,2 тис.грн.

Капітальні видатки проведені у сумі 2610,5 тис.грн. Проведена підписка на періодичні видання та придбані книги, комп’ютерна техніка, музична апаратура, проектор,  механізм для сцени та сценічний одяг;  отримано безоплатно книжки для поповнення бібліотечного фонду від Краматорської міської публічної бібліотеки ім. Горького, основні засоби (сцена) та частина майна освітньо-культурного центру, відеокамера в ДМШ № 2 м.Білицьке, відео проектор і фотокамера в Центр культури і дозвілля м.Білозерське;  виготовлені проектно-кошторисна документація на ремонт частини приміщення в ЦБС та  на ремонт Центру культури та дозвілля м.Білозерське; від громадської організації «Центр муніципального розвитку міста Добропілля» отримано транспортний засіб; придбані та встановлені теплолічильники в Центрах культури та дозвілля м.Добропілля та м.Білозерське. За рахунок запланованих у 2017 році коштів утримуються централізована бібліотечна система (6 філій), 3 дитячі музичні школи, 2 центри культури та дозвілля та централізована бухгалтерія. Кількість ставок станом на 01.10.2017 року становить по загальному і спеціальному фондах 259,25. У порівнянні з початком року штатна чисельність збільшилась на 11 ставок у звязку із передачею їх від закладу освіти. На звітну дату вакантні 3,5 ст.

Засоби масової інформації (ТКВКБМС 7200)

На фінансову підтримку редакції газети «Новий шлях» по загальному фонду у звітному періоді заплановано 24 тис. грн., виконання склало 100%. Видатки використані на друк газети.

Фізична культура і спорт (ТКВКБМС 5000)

За рахунок коштів міського бюджету утримуються дитячо-юнацька спортивна школа відділу освіти, центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», заплановані видатки на виплату стипендій провідним спортсменам міста та на проведення спортивних заходів.

Планові призначення по загальному фонду на звітний період з урахуванням змін склали 3216,7 тис.грн.,  виконання (каса) – 2748,4 тис.грн.,  або 85,4%. Питома вага видатків на заробітну плату з нарахуваннями складає 70%, енергоносії 10,3%,  інші видатки  19,7%. 

По коду 5011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту» при плані на звітний період 122,7 тис.грн. касові видатки на проведення спортивних змагань склали 89,9 тис.грн. Фактично проведено 38 спортивних заходів.

По коду 5012 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з не олімпійських видів спорту» при плані на звітний період 12 тис.грн. касові видатки склали   3,1 тис.грн. Прийнято участь у 3 заходах з черлідингу.

По коду 5031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» фактичні видатки загального фонду склали 677,9 тис.грн., або 91,27% від плану з урахуванням змін на звітний період, в тому числі: заробітна плата з нарахуваннями складають 87,5%, енергоносії 2,1%, інші видатки 10,4%. 

Спеціальний фонд сформований за рахунок бюджету розвитку та благодійних внесків, грантів та дарунків. По спеціальному фонду план на рік з урахуванням змін та касові видатки складають  20,5 тис.грн. Отриманий від батьків плазмовий телевізор та придбано спортивний інвентар.

По коду 5062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні» касові видатки загального фонду склали             106,1 тис.грн., в тому числі 28,1 тис.грн. направлені на виплату стипендій та одноразових виплат провідним та перспективним спортсменам міста (5 стипендій по 200грн.*9 місяців, 3 стипендії *400 грн.*9місяців, 3 стипендії*400*2 місяці; 4 виплати*200грн., 7виплат*300грн., 3виплати*1000грн.), 78 тис.грн. – фінансова підтримка на утримання об’єктів спорту одержувачу бюджетних коштів КП «Білицький міський парк культури та відпочинку».

По спеціальному фонду план на рік з урахуванням змін склав 1775,6 тис.грн.nУ звітному періоді касові видатки склали 659,3 тис.грн.

По коду 5061 «Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоровя населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону» утримується комунальна фізкультурно-оздоровча установа «Добропільський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», основним видом діяльності якого є нетрадиційні види спорту і масова фізична культура серед населення. Касові видатки загального фонду на утримання Центру склали 1871,5 тис. грн., в тому числі зарплата з нарахуваннями 71,6%, енергоносії 14,4%, інші видатки 14%.

Спеціальний фонд сформований за рахунок бюджету розвитку, доходів, що отримують бюджетні установи для виконання цільових заходів та благодійних внесків, грантів та дарунків. План на рік з урахуванням змін складає 3147,9 тис.грн. Касові видатки проведені на загальну суму 2917,9 тис.грн., Кошти використані на заробітну плату з нарахуваннями, придбання тепло лічильників, виготовлення проектно-кошторисної документації на капремонт палацу спорту м.Білозерське та плавального басейну м.Добропілля., враховано прийняття на баланс від відділу освіти Добропільської міської ради та  КП «Добропільський відділ капітального будівництва» об’єктів соціальної інфраструктури. 

Кількість ставок на 01.10.2017 року становить 35,75 ст. На звітну дату вакантна 1 ставка. 

По спеціальному фонду в межах бюджету розвитку по  ТКВКБМС 6310 «Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території» заплановані видатки у сумі 1329,9 тис.грн. Касові видатки у звітному періоді склали 1205,3 тис.грн. або 90,6%. Проведені роботи з  будівництва дитячих спортивних майданчиків – 561,4 тис.грн.,  футбольного поля (завершення) – 108,8 тис.грн., ліній зовнішнього освітлення – 225,1 тис.грн, скейт-парку (завершення) – 39,2 тис.грн., на реконструкцію світлофорних об’єктів, в тому числі виготовлення ПКД - 15 тис.грн., зовнішнього освітлення – 230,9 тис.грн., на розробку проектно-кошторисної документації та експертизи для будівництва спортмайданчика в м.Білицьке -  8,3 тис.грн.,  для коригування проектно-кошторисної документації по об’єкту «реконструкція вуличного освітлення у м.Білозерське» - 16,6 тис.грн..

По ТКВКБМС 6324 «Будівництво та придбання житла для окремих категорій населення» видатки спеціального фонду заплановані у сумі 1470 тис.грн., в тому числі 735 тис.грн. за рахунок субвенції з  обласного бюджету на придбання житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа. Касові видатки на придбання двох однокімнатних квартир в м. Добропілля склали 360 тис.грн., в тому числі 180 тис.грн. – субвенція з обласного бюджету.

По ТКВКБМС 6430 «Розробка схем та проектних рішень масового застосування» виконання планових видатків становить 100% (138,5 тис.грн.). Кошти використані на  розробку схем та проектних рішень по вул.Луганська КП «Добропільська служба єдиного замовника»,  проведення топографо-геодезичної зйомки по вулицях, що на балансі  КП «Добропільський міський транспорт», та топографо-геодезичних робіт по вулицях і площах міста.

По коду 6800 «Інші заходи у сфері автомобільного транспорту» по загальному фонду план поточного періоду складає 921,2 тис. грн., виконання – 866,2 тис. грн., або 94%. Надана фінансова підтримка комунальному підприємству «Добропільський міський транспорт» на заробітну плату працівникам, придбання палива, ремонт автобусу в сумі              918,4 тис. грн., придбано скраплений газ для пасажирської газелі, оплачені послуги оцінки вартості газелі на суму 2,8 тис. грн.

Землеустрій (ТКВКБМС 7310)

У загальному фонді бюджету видатки  у сумі 22,4 тис.грн. заплановані на оплату електронного документу про результати нормативно - грошової оцінки земель м.Добропілля. Виконання склало 100%. 

У спеціальному фонді (бюджеті розвитку) заплановані 3,2 тис. грн. на проведення організаційних заходів для продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення під об’єктами нерухомого майна, в т.ч. на здійснення експертної грошової оцінки земельних ділянок. Кошти не використані.

Заходи з енергозбереження (ТКВКБМС 7410)

По загальному фонду для відшкодування відсоткових ставок за залученими в кредитно-фінансових установах кредитами, що надаються фізичним особам, ОСББ та житлово-будівельним кооперативам для впровадження енергозберігаючих заходів, у звітному періоді заплановано 404,8 тис.грн., в тому числі 31,4 тис.грн. за рахунок субвенції з обласного бюджету. Касові видатки склали 294,8 тис. грн., в тому числі 31,4 тис.грн.- кошти обласного бюджету.

Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку

територій  (ТКВКБМС 7420)

   На виконання програмних заходів, в тому числі на абонплату за користування точками радіотрансляційного вузла по загальному фонду передбачено 33,3 тис.грн. Касові видатки проведені у сумі 32 тис.грн.

По спеціальному фонду на виконання програмних заходів комунальному підприємству «Добропільська служба єдиного замовника» виділено 198 тис.грн. Касові видатки не проводились.

По коду 7810 «Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» план на звітний період складає 213,4 тис. грн., видатки проведені на суму 103,4 тис. грн. Кошти не використані у зв’язку з тим, що триває розробка проекту.

По коду 9130 «Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища» при плані поточного періоду 562,9 тис. грн. видатки  проведені у обсязі              262,9 тис. грн., що становить 46,7%: по КЕКВ 2240 – оплачені послуги з вивезення несанкціонованих звалищ, розробки проекту екологічної програми управління твердими побутовими відходами м.Білицьке. Кошти не використані в повному обсязі, тому що накопичуються для виконання запланованих заходів.

По коду 9140 «Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища» при плані поточного періоду 751,2 тис. грн. касові видатки склали                609,1 тис. грн., або 81,1% - придбані саджанці квітів та дерев, газонна трава, контейнери для збору ТПВ. Надана фінансова підтримка КП «Добропільська служба єдиного замовника» у сумі 198 тис.грн. – придбані контейнери для збору побутових відходів. Кошти не використані через несприятливі погодні умови.

По коду 9180 «Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади» у спеціальному фонді на рік заплановані 8,6 тис. грн. на придбання світильників, план на звітний період – 6,4 тис. грн., виконання – 2,7 тис.грн. Придбаний 1 світильник вуличного освітлення, кошти накопичуються.

По коду 8120 «Реверсна дотація» врахована реверсна дотація на рік з урахуванням змін у сумі 26714,3 тис. грн., виконання склало 20035,7 тис. грн. (100% плану поточного періоду).

По коду 8370 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів» в загальному фонді передбачена субвенція Добропільській об’єднаній державній податковій інспекції для ремонту приміщень (туалетів) по роботі з платниками податків на 140 тис. грн., касові видатки складають 100%; в спеціальному фонді - 19 Державному пожежно-рятувальному загону Головного управління ДСНС України у Донецькій області для придбання і встановлення промислових секційних воріт у сумі 210 тис. грн., касові видатки складають 100%.

По коду 8600 «Інші видатки» планові призначення на звітний період складають 21,7 тис. грн., виконання – 8 тис. грн. (36,6%), кошти використані на проведення оцінки об’єктів комунальної власності та сплату судових зборів.

По коду 8700 «Інші додаткові дотації» на підставі формульного розрахунку запланована додаткова дотація бюджетам м. Білицьке, м. Білозерське, сел. Новодонецьке на утримання дитячих дошкільних закладів у розмірі 18203,9 тис. грн. на 9 місяців 2017 року. Касові видатки склали 17372,8 тис. грн., або 95,4% плану поточного періоду.

По коду 8800 «Інші субвенції» по загальному фонду заплановані субвенції Білозерській, Білицькій міським та Новодонецькій селищній радам  на виконання окремих заходів програми соціально-економічного розвитку міст та селищ з благоустрою,  відшкодування відсотків за кредитами, залученими фізичними особами, ОСББ для впровадження енергозберігаючих заходів, утримання об’єктів культури і спорту, що прийняті до комунальної власності на звітний період в обсязі 2648,1 тис. грн., виконано у звітний період 1366,5 тис. грн. Бюджету міста Мирноград на лікування мешканців Добропільщини в урологічному і отоларингологічному відділеннях Мирноградської центральної міської лікарні на поточний період заплановано 380 тис. грн. Виконання склало 300,3 тис. грн. Обласному бюджету на виготовлення посвідчень пільговій групі населення запланована субвенція в розмірі 7,2 тис. грн., кошти перераховані обласному бюджету  в повному обсязі; для забезпечення співфінансування дольової участі в обласній програмі підтримки малого та середнього бізнесу «Український донецький куркуль» переможцям конкурсу заплановані 250 тис. грн., кошти не використані. По спеціальному фонду на звітний період заплановані 1397,6 тис.грн., касові видатки склали 168,4 тис. грн. – перераховані 84,2 тис. грн. (сума задвоюється у звіті) як співфінансування обласному бюджету на виконання робіт по проекту «Капітальний ремонт зовнішнього освітлення з впровадженням енергозберігаючих технологій смт. Водянське (Білицька міська рада) м.Добропілля, Донецька обл.» за рахунок залишків коштів місцевих бюджетів населених пунктів Донецької області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження.

Пояснення щодо кредиторської та дебіторської заборгованостей

Станом на 01.10.2017 р. кредиторська  заборгованість загального фонду зведеного бюджету м.Добропілля у порівнянні з початком року зменшилась на 11867,7 тис. грн. і  становить 2874,4 тис. грн. - борги за рахунок субвенцій з державного та обласного бюджетів по трансфертам населенню і підприємствам та ненадходження коштів відповідно до спільних протокольних рішень про організацію взаєморозрахунків (КТКВКМБ 3011 – 313,4 тис. грн., КТКВКМБ 3012 – 16,3 тис. грн., КТКВКМБ 3013 – 27 тис. грн., КТКВКМБ  3014 –                3,6 тис. грн., КТКВКМБ 3015 – 28,7  тис. грн., КТКВКМБ  3016 – 1658,2 тис. грн., КТКВКМБ 3021 – 5,1 тис. грн., КТКВКМБ 3025 – 1,1 тис. грн., КТКВКМБ 3026 – 686,1 тис. грн., КТКВКМБ 3035 – 131,3 тис. грн., КТКВКМБ 3190 – 3,6 тис. грн.). Заборгованість, термін сплати якої не настав, складає 1380,6 тис. грн. - нарахування вересня 2017 р., що плануються до погашення у жовтні 2017 року та 713,5 тис. грн. – заборгованість, що виникла  після закінчення  терміну обов’язкового платежу.

Має місце прострочена заборгованість державного бюджету в сумі  780,4 тис. грн.   виникла через недоотримання субвенції  з державного бюджету.

Дебіторська заборгованість загального фонду м. Добропілля станом на 01.10.2017р. збільшилась у порівнянні з початком року на 353 тис. грн. і складає 487,3 тис. грн.:

 - по  КТКВКМБ 3016  КЕКВ 2730  в сумі 231,1 тис. грн. – перерахунок невикористаних сум  субсидій на послуги ЖКГ;

             - заборгованість в зв’язку з попередньою оплатою на отримання періодичних видань у 2017 році  у сумі 49,6 тис. грн.:

 по КТКВКМБ 0170 КЕКВ 2210 – 2 тис. грн.;

 по КТКВКМБ 0180 КЕКВ 2210 – 0,5 тис. грн.;

 по КТКВКМБ 1010 КЕКВ 2210 – 5,4 тис. грн.;

 по КТКВКМБ 1020 КЕКВ 2210 – 27 тис. грн.;

 по КТКВКМБ 1030 КЕКВ 2210 – 1,5 тис. грн.;

 по КТКВКМБ 1090 КЕКВ 2210 – 3,1 тис. грн.;

 по КТКВКМБ 1200 КЕКВ 2210 -  1,1 тис. грн.;

 по КТКВКМБ 2010 КЕКВ 2282 – 2,9 тис. грн.;

 по КТКВКМБ 2140 КЕКВ 2282 – 0,5 тис. грн.;

 по КТКВКМБ 2180 КЕКВ 2282 – 3,2 тис. грн.;

 по КТКВКМБ 3111 КЕКВ 2210 -  1,1 тис. грн.;

 по КТКВКМБ 4200 КЕКВ 2210 -  1,2 тис. грн.;

 по КТКВКМБ 5031 КЕКВ 2210 -  0,1 тис. грн.;

- попередня оплата за  електропостачання у сумі 184,7 тис. грн.:

 по КТКВКМБ 0170 КЕКВ 2273 – 4,4 тис. грн.;

 по КТКВКМБ 0180 КЕКВ 2273 – 6,4 тис. грн.;

 по КТКВКМБ 1010 КЕКВ 2273 – 39,5 тис. грн.;

 по КТКВКМБ 1040 КЕКВ 2273 –  30,3 тис. грн.;

 по КТКВКМБ 2010 КЕКВ 2282 – 0,2 тис. грн.;

 по КТКВКМБ 2140 КЕКВ 2282 – 3,7 тис. грн..;

 по КТКВКМБ 2180 КЕКВ 2282 – 15,9 тис. грн.;

 по КТКВКМБ 3111 КЕКВ 2273 – 8,3 тис. грн.;

 по КТКВКМБ 4060 КЕКВ 2273 – 1 тис. грн.;

 по КТКВКМБ 4090 КЕКВ 2273 – 1 тис. грн.;

 по КТКВКМБ 4100 КЕКВ 2273 -  0,4 тис. грн.;

 по КТКВКМБ 5061 КЕКВ 2273 – 51,2 тис. грн.;

 по КТКВКМБ 6060 КЕКВ 2273 – 22,4 тис. грн.

- по КТКВКМБ 0170 КЕКВ 2240  в сумі 18,7 тис. грн. -  попередня оплата на оснащення центру надання  адміністративних послуг автоматичною охоронною сигналізацією.

-  заборгованість за енергоносії орендарів, що фінансуються з державного бюджету  по КТКВКМБ 0170 КЕКВ 2270 – 0,1 тис. грн.;

            - прострочена дебіторська заборгованість по КТКВКМБ 3045 КЕКВ 2730 в сумі 3,1 тис. грн.

            Причиною виникнення є приховування факту встановлення батьківства, рішення суду від 14.01.2011р.Погашення відбувається щомісячно.

Кредиторська  заборгованість  по  видаткам  спеціального фонду станом  на 01.10.2017 р. складає 50,5 тис. грн.:

-  49 тис. грн. по   КТКВКМБ  1020   КЕКВ  3132 виникла в зв’язку з відсутністю технічної документації  про  готовність об’єкта до експлуатації;

- 1,5 тис. грн. по КТКВКМБ 6310  КЕКВ 3142 і є простроченою заборгованістю минулих років за експертний звіт по реконструкції вуличного освітлення. Заборгованість залишилась не сплаченою через те, що організація не перереєструвалась на території, підконтрольній Україні.   

По доходам  заборгованість становить 186,3 тис. грн. (надходження оплати за надану послугу в більшій сумі, ніж була нарахована):

- КФК 0170 – 2,9 тис. грн. -  попередня оплата за оренду приміщення;

- КФК  1010 – 147,7 тис. грн. – батьківська плата по дошкільним закладам;

- КФК 1020 – 26,7 тис. грн. – батьківська плата за  дітей у дошкільних групах при навчально-виховних комплексах шкіл;

- КФК  1090 –  0,6 тис. грн. – попередня оплата за оренду приміщення;

- КФК 4100 – 11,3 тис. грн. – батьківська плата за навчання учнів в музичних школах та оренду музичних інструментів.

Дебіторська заборгованість спеціального фонду станом на 01.10.2017 року в порівнянні з початком року збільшилась на 570,6 тис. грн. і складає 890,9 тис. грн.: 

 по видаткам – 585,4 тис. грн.:

-    попередня оплата  на придбання обладнання для організації захищеного каналу зв’язку  для центра надання адміністративних послуг по КТКВКМБ 0170 КЕКВ 3110 в сумі 70,6 тис. грн.;

-  заборгованість  в зв’язку з попередньою оплатою на виконання капітального ремонту дошкільного навчального закладу по КТКВКМБ 1010 КЕКВ 3132 в сумі  46,4 тис. грн.;

- попередня оплата на виконання капітального ремонту ЦДЮТ по КТКВКМБ 1090 КЕКВ 3132 в сумі 270,8  тис. грн.;

- попередня оплата за послуги з встановлення медичного обладнання (томографа) по КТКВКМБ 2010 КЕКВ 3210 в сумі 183,6 тис. грн.;

- заборгованість в зв’язку з попередньою оплатою  за послуги електропостачання по КТКВКМБ 2140 КЕКВ 2282 – 0,5 тис.грн.;

-  заборгованість в зв’язку з попередньою оплатою за отримання періодичних видань у 2017 році:

- по КТКВКМБ 0170 КЕКВ 2210 – 0,5 тис. грн.;

- по КТКВКМБ 4060 КЕКВ 3110 – 13 тис. грн.

по доходам – 305,5 тис. грн.:

            - КТКВКМБ 0170 – 162,6 тис. грн. – заборгованість за оренду  приміщень та  транспортних засобів, наданих в оренду  комунальним підприємствам міських рад (виконкоми Білозерської міської ради – 157 тис. грн., Білицької міської ради – 5,6 тис. грн.);

- КТКВКМБ 1010 – 78,2 тис. грн. – несвоєчасна оплата батьками за дітей у дошкільних закладах;

            - КТКВКМБ 1020 – 22,8 тис. грн. – поточна заборгованість батьків по утриманню дітей у дошкільних групах при навчально-виховних комплексах шкіл;

- КТКВКМБ 1040 – 41,9 тис. грн.  - батьківська плата за утримання дітей  в ЗОШ – інтернаті.

III. Фінансування

           У лютому 2017 року  були розміщенні  тимчасово вільні кошти бюджету в сумі             25000 тис. грн. на   депозитному  рахунку  в ПАТ КБ «Приватбанк» терміном  до  20.12.2017 року.         

            Станом на 01.10.2017 р. у звіті  про виконання місцевих бюджетів за  9 місяців 2017 р. у формі 4.1 «Фінансування загального фонду місцевих бюджетів» відображено по 208300 «Інші розрахунки» сума 7176,3 тис. грн., що виникла, як різниця між субвенціями по доходах та субвенціями по видатках (20078 + 6145)  -  (17372,7 + 1674)= (+ 41020900 + 41035000) - (8700 + 8800).  У формі 4.2 «Фінансування спеціального фонду місцевих бюджетів» відображено по 208300 «Інші розрахунки» сума (-84,2) тис. грн. – кошти, що надійшли від Білицької міської ради для подальшого перерахування до обласного бюджету.

ІV.  Кредитування

За 9 місяців 2017 року кредити, позички з місцевого бюджету м. Добропілля не надавались.

У звіті «Інформація про стан місцевих боргів станом на 01.10.2017 року по м.Добропілля» значиться заборгованість  за середньостроковими зобов’язаннями в сумі 1767,4 тис. грн. Зазначена сума фактично заборгованістю не вважається, тому що контрольні показники мінфіну України по доходах станом на 01.01.2014 року не виконані на більшу суму, ніж позичка.

V. Міжбюджетні трансферти

           

За 9 місяців  2017 року  трансферти до обласного та державного бюджетів  не повертались

Начальник управління                                                                               О. М. Кравчук       

Кальніна Ірина Мирославівна, 27912,

Шаповалова Олена Іванівна, 27907

logo

ДОБРОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ

КОНТАКТИ

  • м. Добропілля, вул. Першотравнева, 83
  • Поштовий індекс: 85004
  • E-mail: mrd@mrd.gov.ua
  • Тел. (06277) 2-78-60
  • Факс (06277) 2-78-71
  • Пн-Чт. 08.00-17.00, Пт. 08.00-16.00
  • Перерва: 12.00-13.00

СОЦМЕРЕЖІ


  Facebook

  Youtube

 

logo main 100

2016 © Добропільська міська рада. Всі права захищені. Всі права на статті, ілюстрації, інші матеріали належать Добропільській міській раді та охороняються законом України "Про авторське право і суміжні права". При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове.