Бюджет міста Добропілля на 2017 рік

УКРАЇНА

ДОБРОПІЛЬСЬКА  МІСЬКА  РАДА

РІШЕННЯ

від 23.12.2016 №7/20-10

м. Добропілля

 

Про міський бюджет на 2017 рік

 

Відповідно до Бюджетного Кодексу України, статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись проектом Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», схваленим Верховною Радою України в цілому, розпорядженням голови Донецької облдержадміністрації, керівника військово-цивільної адміністрації «Про обласний бюджет на 2017 рік», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2017 рік:

-  доходи міського бюджету у сумі 430457,3  тис. грн., в тому числі доходи загального фонду міського бюджету  419085,5 тис. грн., доходи спеціального фонду міського бюджету 11371,8 тис. грн., у тому числі бюджету розвитку  118 тис. грн. згідно із додатком 1 до цього рішення;

-  видатки міського бюджету у сумі  430457,3 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду міського бюджету 419085,5  тис. грн., видатки спеціального фонду міського бюджету 11371,8 тис.  гривень.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2017 рік у розрізі головних розпорядників бюджетних коштів, у тому числі по загальному фонду на 419085,5 тис. грн. та спеціальному фонду на 11371,8 тис. грн. згідно з додатком 3 до цього рішення.

3.  Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів міського бюджету у сумі  300 тис. гривень. (Додаток  2)

4. Затвердити на 2017 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.

5. Затвердити формулу розрахунку міжбюджетних трансфертів для здійснення видатків, визначених підпунктами "а" пункту 2 частини першої статті 89 Бюджетного Кодексу України, що можуть надаватися з міського бюджету на утримання дошкільних навчальних закладів містам районного значення, селищам. (Додаток 5)

6. Прийняти до відома відсутність об’єктів, фінансування яких могло здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку.

7. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду міського бюджету на 2017 рік відповідно до частини другої статті 55 Бюджетного кодексу України.

8. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі  29366,4 тис. грн. згідно з додатком  6 до цього рішення.

9. Надати право виконавчому комітету міської ради приймати в міжсесійний період рішення з подальшим затвердженням міською радою:

9.1. Про перерозподіл асигнувань між:

- напрямками витрат за головними розпорядниками бюджетних коштів за функціональною та економічною ознаками у разі визначення додаткових напрямів здійснення видатків міського бюджету та/або головними розпорядниками коштів міського бюджету в межах затверджених обсягів видатків;

- заходами і розділами  Програми соціально-економічного розвитку міста на 2017 рік та інших програм в межах фінансового ресурсу, передбаченого в міському бюджеті на виконання зазначених програм за загальним та спеціальним фондами.

9.2. Про врахування у складі міського бюджету, а також визначення порядку спрямування подальшого використання коштів трансфертів:

- з державного бюджету, які додатково виділяються місту на підставі законодавчих та нормативних актів;

- із обласного, районного та інших бюджетів на виконання регіональних програм та спільних заходів.

9.3. Про виключення із складу міського бюджету коштів трансфертів з державного, обласного, міських, районних та інших бюджетів на підставі законодавчих і нормативних актів.

10. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому управлінню Добропільської міської ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

11. Головним розпорядникам коштів міського бюджету (Аксьонов, Білоус,  Кальченко, Кравчук, Токаренко, Ширина) забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

 12. Установити, що:

 12.1 У загальному фонді міського бюджету на 2017 рік до доходів належать надходження, визначені ст.64 Бюджетного кодексу України;

 12.2 Джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 691та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України.

12.3. Обсяг реверсної дотації, медичної та освітньої субвенцій з державного бюджету включені до бюджету у обсягах, визначених Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік».

13. Фінансовому управлінню міської ради (Кравчук):

13.1. Відображати зміни до розпису міського бюджету по головних розпорядниках коштів у випадку внесення Міністерством фінансів України змін та доповнень до бюджетної класифікації в частині назв і кодів класифікації доходів, тимчасової класифікації видатків та кредитування для  бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу (ТПКВКМБ/ТКВКБМС) та кодів функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету (КФК).

13.2. Здійснювати в межах поточного бюджетного періоду на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду шляхом укладання договорів з установами банків у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

13.3. Доручити:

13.3.1 Вчиняти організаційно-правові дії щодо здійснення місцевих запозичень та здійснювати інші правові та організаційні дії щодо отримання, обслуговування, управління та повернення залучених коштів з урахуванням у бюджеті міста на відповідний рік витрат на їх обслуговування та повернення.

13.3.2 З метою виконання статті 16 Бюджетного кодексу України здійснювати місцеві запозичення у межах, визначених рішенням про бюджет міста.

14. Прийняти до відома:

14.1. Пояснювальну записку до міського бюджету на 2017 рік (додаток 7).

14.2. Прогноз показників міста Добропілля по основним джерелам доходів та видатків на два наступні бюджетні періоди (додаток 8).

14.3. Проект показників зведеного бюджету міста Добропілля на 2017 рік (додатки 9, 10).

14.4. Перелік  пріоритетних інвестиційних проектів на 2017 рік (додаток 11).

14.5. Інформацію про очікуване виконання міського бюджету у 2017 році (додатки 12, 13).

15. Сектору забезпечення діяльності міської ради (Заргана) опублікувати рішення «Про міський бюджет на 2017 рік» в засобах масової інформації.

16. Рекомендувати Білицькій, Білозерській міським та Новодонецькій селищній радам прийняти для врахування це рішення та сприяти своєчасному прийняттю відповідних бюджетів.

17.  Рішення набирає чинності з 1 січня 2017 року і діє по 31 грудня 2017 року.

18. Додатки до цього рішення є його невід’ємною частиною.

19. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету і фінансів (Романенко).

Міський голова                                                                                           А. А. Аксьонов

 

Скачати: Рішення та додатки на 2017 рік

Скачати: Додатки до рішення "Про міський бюджет на 2016 рік"

Скачати: Рішення "Про міський бюджет на 2015 рік"

Скачати: Додатки до рішення "Про міський бюджет на 2015 рік"

logo

ДОБРОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ

КОНТАКТИ

  • м. Добропілля, вул. Першотравнева, 83
  • Поштовий індекс: 85004
  • E-mail: mrd@mrd.gov.ua
  • Тел. (06277) 2-78-60
  • Факс (06277) 2-78-71
  • Пн-Чт. 08.00-17.00, Пт. 08.00-16.00
  • Перерва: 12.00-13.00

СОЦМЕРЕЖІ


  Facebook

  Youtube

 

logo main 100

2016 © Добропільська міська рада. Всі права захищені. Всі права на статті, ілюстрації, інші матеріали належать Добропільській міській раді та охороняються законом України "Про авторське право і суміжні права". При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове.