Про виконання бюджету м.Добропілля за перший квартал 2019 року

 

До зведеного бюджету м. Добропілля за 1 квартал 2019 року надійшло 146775,5 тис. грн. податків, зборів та інших неподаткових платежів, у тому числі до загального фонду (без трансфертів) – 65670,3 тис. грн., що  становить 102,4% планових призначень звітного періоду, до спеціального фонду – 8034,2 тис. грн. або 48,2% уточнених річних призначень. По міжбюджетним трансфертам виконання  плану склало 92,6%. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження доходів по загальному та спеціальному  фондам зменшилися на 23,8% за рахунок власних надходжень бюджетних установ. По міжбюджетним трансфертам надходження у порівнянні з 1 кварталом минулого року зменшилися на 1,9%.

Загальний фонд

Доходи загального фонду за 1 квартал 2019 року склали 65670,3 тис. грн., що до  плану звітного періоду становить 102,4%. Найбільшу питому вагу в загальному фонді займає податок на доходи фізичних осіб (81,6%). За звітний період надходження склали 53595 тис. грн. при планових призначеннях 52951,6 тис. грн., або 101,2% В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження податку збільшилося на 22,2%. Виконання пояснюється зростанням надходжень від основного бюджетоутворюючого підприємства ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля», бюджетних установ міста та органів місцевого самоврядування..

Податку на майно в частині плати за землю за 1 квартал поточного року надійшло 3586,9 тис. грн. при плані звітного періоду 3105,5 тис. грн., виконання склало 115,5%.В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження плати за землю збільшилися на 27,5%, або на 772,8 тис. грн. за рахунок скасування пільги по платі за землю для залізниць (АТ «Українська залізниця»).      

            По податку на прибуток надходження склали 94,2 тис. грн., або 69,2% до плану звітного періоду. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зменшилися на 54,3% або на 111,9 тис. грн. за рахунок меншої сплати податку КП «Добропільський ВКБ» на 52,8 тис. грн. та  КП «Білицький міський парк культури та відпочинку» на 82,7 тис. грн.

            За 1 квартал 2019 року надійшло до бюджету акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів на суму 1287,7 тис.грн. при плані 1178,5 тис. грн., або 109,3%.

            Єдиний  податок надійшов до бюджету в сумі  5849,1тис.грн. – 102,5% планових призначень. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження податку збільшилися на 27,5% за рахунок підвищення прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на  1 січня 2019 року на 9% (ріст податку для платників першої групи), підвищення мінімальної заробітної плати на 12,1% (ріст податку для платників другої групи) та збільшенням сплати по платникам третьої групи.

            Додатковим джерелом наповнення доходної частини бюджету міста є проценти банку за розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету, які за 1 квартал поточного року надійшли в сумі 73,3 тис. грн.

            По коду 21081500 «Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів» надійшло 16,8 тис. грн., виконання плану склало 100%. Надійшли кошти від порушників законодавства до бюджету Білозерської міської ради.

            Адміністративний збір за проведення реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців надійшов  в сумі 13,9 тис. грн., виконання плану склало 100%.

            За 1 квартал поточного року надійшло інших адміністративних послуг у сумі 295,4 тис. грн. при плані поточного періоду 277,4 тис. грн., виконання плану склало 106,5% .

            По коду 22080400 «Надходження від орендної плати за користування майном, що перебуває у комунальній власності» надходження склали 397,4 тис. грн., або 119,8%  затвердженого плану звітного періоду.   

            По коду 24060300 «Інші надходження»  в бюджет надійшло 108,2 тис. грн., з них: повернення фінансування минулих років – 93,3 тис. грн., плата за користування місцем розташування рекламних засобів – 14,9 тис. грн.(платники ФОП Сасс Л.П., Цибульська О.В., Матвієнко Г.В., Питовий Є.А., Стойчан Л.М., ТОВ «АТБ Маркет»)  

Спеціальний фонд

            До спеціального фонду  бюджету м. Добропілля за 1 квартал   2019 року надійшло 8034,2 тис. грн.

            Основним джерелом надходжень спеціального фонду  є власні надходження бюджетних установ (87,1%). Мобілізовано 6995,5 тис. грн., або 47,9%  уточнених річних планових призначень.           

           Надходження до фонду охорони  навколишнього природного середовища склали    843,5 тис. грн., або 51,1% річного обсягу.

            До бюджету розвитку надійшло 181,1 тис. грн., з них: надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту. – 8,2тис.грн., кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення – 172,9 тис .грн.

Надходження коштів до цільових фондів, утворених органами місцевого самоврядування, за  звітний період склали 14,1 тис. грн.

Стан недоїмки по платежах до бюджету

           Обсяг податкового боргу по м.Добропілля станом на 01.04.2019 склався в сумі 850,6 тис. грн., що менше ніж на початок року на 7,5% або на 69,3 тис. грн. Заборгованість виникла по платежам: податку на доходи фізичних осіб – 103,2 тис. грн., єдиному податку – 214,8 тис. грн., платі за землю – 215 тис. грн., адміністративним штрафам та іншим санкціям – 118,8 тис. грн., податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів – 23,8 тис. грн., податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 27,3 тис. грн. та акцизному податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 1 тис. грн.

          Продовжує мати місце недоїмка по коду 22080400 «Надходження від орендної плати за користування майном, що перебуває у комунальній власності» в сумі 146,7 тис. грн.

     Виконання бюджету м. Добропілля по видатках становить 143544,8 тис. грн. (або 23,3 % річних призначень з урахуванням змін), у тому числі по загальному фонду – 132049,2 тис. грн. (23,1 %) та на 89 % планових призначень звітного періоду, спеціальному – 11495,7 тис. грн.  (26,3%). У порівнянні з аналогічним періодом минулого року сума видатків зменшилась на 15,2% або   на 25,7 млн. грн. (у  1 кварталі 2018 року відбулося безоплатне прийняття  в комунальну власність котелень з тепловими мережами та малоцінним майном у м. Білицьке )

Всі галузі фінансувались з урахуванням покриття першочергових витрат.

Планові показники  звітного періоду виконані по фінансуванню видатків:

 • на утримання установ соціально-культурної сфери на 91 %,
 • на соціальне забезпечення – 84,9 %,
 • на утримання органів місцевого самоврядування – 88,1 %,
 • на житлово-комунальне господарство – 77,3 %,
 • на інші видатки (КФК 7100, 7300, 7400,7640,7690) – 69,6 %.

            Із загальної суми проведених видатків загального фонду бюджету м.Добропілля без урахування міжбюджетних трансфертів на утримання установ соціально-культурної сфери міста спрямовано 77389,8 тис. грн. (питома вага – 64 %), на соціальний захист – 29565,8 тис. грн. (24,4%), на утримання органів місцевого самоврядування – 10528,6 тис. грн. (8,7%), на видатки житлово-комунального господарства – 2898,6 тис. грн. (2,4%), на інші видатки – 561,3 тис. грн. (0,5 %).

Структура видатків загального фонду за економічною класифікацією складається із видатків на оплату праці – 59,5 %, на медикаменти та перев`язувальні матеріали – 0,7%  на продукти харчування – 1,7 %, на енергоносії – 8,3 %, на соціальне забезпечення – 24,8%. Питома вага захищених статей в загальній сумі видатків бюджету складає 94,9 %.

Спеціальний фонд виконано на 26,3 % до затверджених на рік показників з урахуванням змін.  Кошти бюджету розвитку виконані у обсязі 4743,4 тис. грн. (18,4% планових річних призначень), місцеві фонди охорони навколишнього природного середовища освоєні у обсязі  198,6 тис. грн. (12%). По власним надходженням бюджетних установ виконання планових показників становить 6553,7 тис. грн., або 43,8% до затверджених бюджетних призначень з урахуванням змін.

Державне управління (ТКВКБМС 0100)

На утримання органів місцевого самоврядування на 2019 рік заплановано на рік з урахуванням змін 44947,3 тис. грн., план на звітний період – 11949,3 тис. грн.  Загальна сума змін відповідно до рішень рад становить 146,4 тис. грн. за рахунок вільного залишку та перерозподілу на інші видатки. 

Виконання складає 10528,6 тис. грн., або 88,2% планових призначень поточного періоду. В загальній сумі видатків видатки на оплату праці з нарахуваннями склали 91,9%, енергоносії – 4,4 %, інші поточні видатки – 3,7 %.

На балансі органів місцевого самоврядування  по м Добропілля знаходяться 16 автомобілів, в тому числі 2 орендується. Касові видатки на утримання транспорту становлять 311,1 тис. грн., з них: заробітна плата з нарахуваннями – 176,6 тис. грн. (питома вага 56,8%), утримання транспортних засобів – 134,5 тис. грн. 

            Загальна річна сума запланованих видатків по спеціальному фонду з урахуванням змін  – 903,4 тис. грн., виконання становить 163,1 тис. грн. або 18 %.

          За власними надходженнями спеціальний фонд формується від здачі в оренду приміщень, основних засобів та послуг РАГСу. На звітну дату касові видатки становлять 41,8 тис. грн., або 8,3 % плану на рік.   

            Доходи від оренди – 40,9 тис. грн. спрямовані відповідно до ч 4 ст 13 БКУ на страхування цивільно-громадської відповідальності, технічний нагляд автомобілю, сплату податку на землю, придбання трансформаторів струму, технічну перевірку трифазного електролічильника, судовій збір,  господарські товари, запчастини для автомобілю.

Доходи від послуг РАЦСу – 0,9 тис. грн. спрямовані на покриття витрат, пов’язаних з організацією та наданням послуг (ч 4 ст 13 Бюджетного кодексу України), а саме на придбання канцтоварів.

            Майно, яке здається в оренду:

 • Добропільською міською радою – приміщення їдальні, кабінети адмінбудинку;
 • Білицькою міською радою – службові приміщення, 2 сміттєвози, вантажна газель, основні засоби, пасажирський мікроавтобус, трактор, бульдозер;
 • Білозерською міською радою – приміщення автостанції, сміттєвоз;

-   Новодонецькою селищною радою – службові приміщення, 2 трактори, ліктьовий підйомник, авто LDV 400 Convoy.

На рахунки сум за дорученнями надійшли і використані 6,8 тис. грн. на придбання витратних матеріалів для виготовлення списків виборців та іменних запрошень на виборах  Президента України.

          За рахунок бюджету розвитку заплановано 366,7 тис. грн., виконання склало 31,2%. Видатки проведені у сумі 114,4 тис. грн. – придбані комп’ютерна техніка та БФП.

            На звітну дату штатна чисельність органів місцевого самоврядування складає 206 од., в тому числі Добропільської міської ради – 162 одиниці: 33 - апарату міської ради та її виконавчого комітету, 49 - виконавчих органів ради, 2 - відділу культури і туризму, 56 - управління соціального захисту населення, 16 - фінансового управління, 6 - відділу освіти; виконавчого комітету Новодонецької селищної ради – 11 од., виконкому Білицької міської – 16 од. та виконкому Білозерської міської рад – 17 од.. В порівнянні з початком року збільшилася штатна чисельність на 1 одиницю - з  01.03.2019 року введена 1 шт одиниця головного спеціаліста сектору забезпечення діяльності міської ради (Рішення Добропільської міської ради від 20.02.2019 року № 7/54-16). На звітну дату вакантні 7 посад.

Освіта (ТКВКБМС 1000)

На 2019 рік по загальному фонду на освіту заплановані видатки у сумі 230688,7 тис.грн., план з урахуванням змін склав 233108,7 тис.грн., в тому числі на І квартал – 56802,2 тис.грн.  Касові видатки склали 52822,1 тис. грн., або 93% плану з урахуванням змін на 1 квартал. Протягом кварталу  вносилися  зміни до плану: збільшено за  рахунок вільного залишку на 1188,9 тис.грн., змін до доходів бюджету на 302,9 тис.грн., зменшено і перенаправлено на інші функції  23,8 тис.грн., збільшено за рахунок субвенцій з держбюджету 952 тис. грн.

Уточнений обсяг запланованих видатків загального фонду за рахунок освітньої субвенції, яка спрямовується на виплату заробітної плати педагогічних працівників загальноосвітніх шкіл на 1 квартал складає 20160,3 тис.грн., використано (каса) – 18213 тис.грн., або 90,3%. Субвенція на  інклюзивно-ресурсні центри запланована у розмірі 290,1 тис.грн., видатки проведені (каса) у сумі 107 тис.грн., або 36,9% (у зв’язку із вакансіями 3,5 штатних одиниць станом на 01.04.2019 року). Субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами запланована у розмірі 164,4 тис.грн., використано 48,6 тис.грн., або 30% (за фактично проведені додаткові корекційно-розвиткові заняття).

            Фактичні видатки на харчування (по загальному та спеціальному фондах) склали 3954,5 тис. грн. Вартісні показники  становлять:

 - по дитячим дошкільним закладам  20,85 грн при запланованих  21,54 грн.;

 - загальноосвітнім школам харчування учнів 1-4 класів – 7,60 грн. при плані 8 грн.;

 - пільгової категорії учнів  – 8,60 грн, планувалося по 9,41 грн.   за 1 діто-день.

Зменшенню вартості харчування сприяло використання у першому кварталі залишків продуктів харчування на початок року.

По коду 1100 «Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)» здійснюється фінансування 3 музичних шкіл. По загальному фонду касові видатки в І кварталі склали 2866,5 тис.грн., по спеціальному фонду – 189,4 тис.грн. Контингент учнів станом на 01.04.2019 року становить 711 учнів, в тому числі 175 учнів пільгової категорії.

По коду 1162 «Інші програми та заходи у сфері освіти» видатки склали 94,6 тис.грн. З них на виконання  заходів програми «Кадри охорони здоров’я у місті Добропілля на 2016-2021 роки» витрачено 2,8 тис.грн. на навчання одного студента; на виплату стипендій обдарованим дітям 72,7 тис.грн.; в межах програми «Освіта Добропілля для світу, що змінюється. 2017-2020 роки» по напрямках «Дитинство», «Обдаровані діти»,  «Вчитель» використано 11,9 тис.грн.

Видатки на видачу одноразової допомоги 3 дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким у 2019 році виповнюється 18 років, склали 7,2 тис. грн.(4чол.*1810 грн.).

План по видатках з урахуванням змін за спеціальним фондом складає 23088,7 тис.грн.  Касове виконання – 24,8% до річного плану.

            Проведені видатки бюджету розвитку у сумі 672,6 тис.грн: виготовлення проектно-кошторисної документації , експертизи по капітальному ремонту НВК №7, ЗОШ №17 – 422 тис.грн.; на придбання цифрової фотокамери та багатофункціонального пристрою для реалізації пітчинг-проекту – 14,1 тис.грн., на придбання кондиціонерів, телевізору, проектору, інтерактивного комплексу для ЦДЮТ – 222 тис.грн.; на виконання проектної документації по капремонту музичної школи №2 – 14,5 тис.грн.

За рахунок благодійних внесків, грантів та дарунків отримані безкоштовні підручники та посібники; комплекти сучасних методик для проведення комплексної оцінки розвитку дітей з особливими освітніми потребами, мікроскопи, меблі, обладнання для кабінету трудового навчання; хлібобулочні вироби та інше, всього на 2826,7 тис.грн.

По закладам освіти штатна чисельність на 01.04.2019 року становить 2074,75 шт.од. З 01.01.2019 року введено 9 шт.одиниць, в тому числі 4 штатних одиниці в Інклюзивно-ресурсний центр та 5 штатних одиниць  педпрацівників музичних шкіл.

На звітну дату 7,5 шт.од. - вакантні посади.

Охорона здоров’я (ТКВКБМС 2000)

Планові призначення з урахуванням змін на рік склали 67071,1 тис. грн., план на звітний період – 20014,9 тис. грн. касові видатки по галузі – 18082,5 тис. грн., або 91,2 %.

КПКВК 0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» планові призначення на рік з урахуванням змін 59718,4 тис.грн., планові призначення за звітний період складають 16269,7 тис.грн., касові видатки  - 15839,5 тис.грн., виконання складає  97,6 %, а саме:

- за рахунок медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на рік з урахуванням змін у сумі 44920,2 тис. грн., планові призначення на звітний період – 11229,6 тис.грн., профінансовано 11190,8 тис. грн., або 99,7%.

- за рахунок медичної субвенції, отриманої з інших бюджетів, планові призначення на звітний період –1833,7 тис.грн., профінансовано 1785,2  тис. грн., або 97,4 %. 

- за рахунок медичної субвенції, отриманої з обласного бюджету, планові призначення на звітний період – 166,8 тис.грн., профінансовано 166,8  тис. грн., або 100 %.

- за рахунок коштів місцевих бюджетів планові призначення на рік 12298 тис.грн. планові призначення на звітний період – 3039,5 тис.грн., профінансовано 2735,5  тис. грн., або 90%. В тому числі за рахунок коштів іншої субвенції районного бюджету для покриття енергоносіїв при планових призначеннях на рік 202,9 тис.грн,  на поточний період 202,9 тис.грн, касові видатки 198,3, або 97,7%.

Мережа налічує 310 ліжок звичайного стаціонару та 12 ліжок денного стаціонару.

При ліжковому фонді у 310 ліжок норма на медикаменти стаціонару запланована у сумі 12,74 грн., ветеранські – 65 грн. Фактично вартість одного ліжко-дня стаціонару склала 9,47 грн.,  ветеранського ліжка – 27,70 грн.

При ліжковому фонді у 12 денних ліжок норма на медикаменти запланована по 2,93 грн. Фактично вартість одного ліжко-дня по денному стаціонару склала 3,96 грн. (за рахунок залишків на складі). Виконання ліжко-дня по денному стаціонару склало 112,78%.

По показнику «Продукти харчування» річні планові призначення  заплановані у сумі 672,9 тис. грн., на звітний період – 188,4 тис. грн. Касові видатки склали 28 % до плану на поточний період або 188,4 тис. грн. (кошти не використані у зв’язку з тим, що у І кварталі проводилися процедури закупівель продуктів харчування та за рахунок залишків на складі).

Видатки  на 1 ліжко-день  у звичайному стаціонарі заплановані по 6,67 грн., факт – 7,26 грн. (використані залишки продуктів харчування). Ветеранські ліжка заплановані по 55 грн., факт – 50,07 грн.

КПКВК 0112100 «Стоматологічна допомога населенню» планові призначення на рік з урахуванням змін 955,7 тис.грн., планові призначення за звітний період складають –249,3тис.грн., касові видатки  - 218,3 тис.грн., виконання складає 87,6 % а саме:

- за рахунок медичної субвенції, отриманої з інших бюджетів, план на рік 74 тис. грн, планові призначення на звітний період – 18,6 тис.грн., профінансовано 11,8  тис. грн., або 63,6 %. 

- за рахунок коштів місцевого бюджету планові призначення на рік 881,7 на звітний період – 230,7 тис.грн., профінансовано 206,5  тис. грн., або 89,5 %.

КПКВК 0112111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» планові призначення на рік з урахуванням змін за рахунок коштів  місцевого бюджету складають 2791 тис.грн., планові призначення за звітний період – 1089,7 тис.грн., касові видатки  - 862,9 тис.грн., або – 91,3 %.

КПКВК 0112141 «Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики» планові призначення на рік з урахуванням змін за рахунок коштів місцевого бюджету складають 141,2 тис.грн., для КНП «Добропільський центр первинної медико-санітарної допомоги» у сумі 59,3 тис.грн та КЗОЗ «Добропільська лікарня інтенсивного лікування» у сумі 81,9 тис.грн. планові призначення за звітний період складають – 59,3 тис.грн., касові видатки  відсутні у зв’язку з тим, що у І кварталі проводилися процедури закупівель.

КПКВК 0112142 «Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом» планові призначення на рік з урахуванням змін 660,5 тис.грн., планові призначення за звітний період складають – 660,5 тис.грн., касові видатки  - 463,6 тис.грн., виконання складає 70,19 % а саме:

- за рахунок коштів місцевого бюджету для КНП «Добропільський центр первинної медико-санітарної допомоги» планові призначення на рік 474 тис.грн., на звітний період – 474,3 тис.грн., профінансовано 455,82  тис. грн., або 96,16 %. Причина невикористання планових асигнувань на звітний період - це економія після проведення тендерної процедури; для КЗОЗ «Добропільська лікарня інтенсивного лікування» планові призначення на рік 178,6 тис.грн. на звітний період – 178,6 тис.грн., касові видатки відсутні: кошти не використані у зв’язку з тим, що у І кварталі проводилися процедури закупівель та у зв’язку з наявністю залишку по продуктовим наборам на складі. Видані продуктові набори  у кількості 104 пайка 26 хворим на туберкульоз.

- за рахунок медичної субвенції, отриманої з інших бюджетів, річний обсяг складає 7,9 тис. грн, планові призначення на звітний період –7,9 тис.грн., профінансовано 7,8 тис. грн., або 98,3%. 

КПКВК 0112143 «Програми і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу» планові призначення на рік - 414,5 тис.грн., планові призначення за звітний період – 212,3 тис.грн., касові видатки  відсутні у зв’язку з тим, що у І кварталі проводилися процедури закупівель.

КПКВК 0112144 «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет» планові призначення на рік з урахуванням змін за рахунок коштів обласного бюджету складають 2009,2 тис.грн., планові призначення за звітний період – 1093,6 тис.грн., касові видатки  - 317,9 тис.грн., або 29,1 %. За рахунок залишку медичної субвенції з обласного бюджету планові призначення на І квартал склали 788,48 тис. грн., касове виконання – 22,88 тис. грн., або 2,9 %.

У І кварталі по спеціальному фонду заплановано  доходи та видатки від надання платних послуг установами охорони здоров’я, оренди майна та від реалізації майна, благодійних внесків, грантів та дарунків у сумі 3009,2 тис. грн. Станом на звітну дату надійшло доходів на суму 1397,6 тис. грн. Видатки склали 947,9 тис. грн.

По коду 2010 за рахунок бюджету розвитку заплановано 320 тис.грн. в квітні 2019 року на капітальний ремонт приміщення головного корпусу  для створення відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги, в тому числі пкд.. По коду 2100 в бюджеті розвитку заплановано 493 тис.грн. в квітні для придбання медичного обладнання. По коду 2111 в бюджеті розвитку заплановано 817,5 тис.грн., на звітний період 19 тис.грн. Касові видатки відсутні в зв’язку з коригуванням проектно-кошторисної документації. Кошти заплановані на капітальний ремонт покрівлі амбулаторії № 1 м. Добропілля за адресою: м-н Молодіжний, буд. 6а

Соціальний  захист та соціальне забезпечення (ТКВКБМС 3000)

По галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» по загальному фонду при запланованих видатках на звітний період з урахуванням змін  – 36116,7 тис.грн. зведений бюджет міста Добропілля виконано у розмірі 30742,7 тис. грн. або на 85,1%. В загальній сумі видатки, які фінансуються за рахунок субвенцій з державного бюджету на соціальні допомоги, пільги та субсидії для населення, складають 28112,4 тис.грн. або 91,4%.

Відшкодування видатків з пільг та субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг проводяться за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету. Протягом січня-березня 2019 року по енергосубвенції видатків проведено на суму 10331,1 тис.грн., що складає 96,3% до плану з урахуванням змін звітного періоду. З них на надання пільг – 2778,4тис.грн. (26,9%), на надання субсидій – 7552,7 тис.грн. (73,1%).

Видатки з надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу проведені на суму 12,3 тис.грн., або на 4,1 % до плану з урахуванням змін звітного періоду.

На виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету при планових призначеннях на січень-березень 21315,3 тис.грн. надійшло 17168тис.грн., касові видатки – 17167,1 тис.грн. що складає 80,5 % до плану з урахуванням змін на звітний період.

На прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу протягом звітного періоду за рахунок субвенції з державного бюджету витрачено 601,8 тис.грн. Проводилась виплата 8 прийомним сім’ям і 4 дитячим будинкам сімейного типу, в яких виховується 41 дитина.

За рахунок коштів обласного бюджету проведені видатки на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 2,6 тис.грн.; проведено поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни (1 особа – 2,7 тис.грн.); виплачені компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування в сумі 5,3 тис.грн.; надано щомісячну допомогу учням закладів професійно-технічної освіти, студентам закладів фахової передвищої освіти, закладів вищої освіти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на загальну суму 3 тис.грн. По коду 3180 надаються пільги особам з інвалідністю по зору І, ІІ груп та дітям з інвалідністю по зору до 18 років. Протягом звітного періоду за рахунок коштів обласного бюджету надано пільг на оплату житлово-комунальних послуг і палива 40 особам на суму 22,4 тис.грн.

Протягом січня-березня 2019 року за рахунок місцевих бюджетів проведені видатки:

 • на надання пільг з послуг зв’язку окремим категоріям громадян – 16,7 тис.грн.;
 • проведення компенсаційних виплат на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян – 108,6 тис.грн.;
 • надано соціальних послуг на суму 65,7 тис.грн.;
 • виплачено матеріальну допомогу 26 учасникам бойових дій в Афганістані на суму 26тис.грн.;
 • виплачено щомісячну стипендію особам, яким виповнилося 100 років – 3,1 тис.грн.;
 • виплачено грошову матеріальну допомогу особам з інвалідністю з числа учасників АТО – 4 тис.грн.;
 • проведено поховання 2 безрідних осіб;
 • виконкомами рад надано різного роду матеріальних допомог на суму 10,4 тис.грн.

На організацію та проведення громадських робіт протягом звітного періоду витрачено 137 тис.грн., з них: 68,2 тис.грн. – кошти Добропільського міського центру зайнятості, 68,8тис.грн. – кошти виконавчих комітетів Білицької та Білозерської міських рад. Протягом звітного періоду до громадських робіт щомісячно було залучено 12 осіб.

Підтримка міської ради ветеранів за кодом 3192 «Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість» склала 32,2 тис.грн. (утримання 2 шт.од.).

На утримання територіального центру витрачено по коду 3104 – 604,5 тис.грн. Питома вага заробітної плати з нарахуваннями в загальній сумі проведених видатків складає 97,4%, енергоносіїв – 2,5%, інших видатків – 0,1%. По спеціальному фонду протягом звітного періоду видатки склали 2,2 тис.грн. (заробітна плата з нарахуваннями соціальних робітників, канцтовари).

На утримання Центру комплексної реабілітації осіб з інвалідністю витрачено по коду 3105 – 441,3 тис.грн. Питома вага заробітної плати з нарахуваннями в загальній сумі проведених видатків складає 91,6%, енергоносіїв – 2,6%, інших видатків 5,8%. По спеціальному фонду протягом звітного періоду видатки не проводились.

На звітний період по коду 3111 на утримання Центру соціально-психологічної реабілітації дітей по загальному фонду заплановані кошти у розмірі 1063,8тис.грн., виконання склало 959 тис.грн., або 90,1%. Питома вага видатків на заробітну плату з нарахуваннями – 80,6%, енергоносії – 8,6 %, харчування – 7,8 %, інших видатків – 3%. По спеціальному фонду касові видатки складають 71,2 тис.грн., з них КЕКВ 2210 – 69 тис.грн. (одяг, взуття, миючі засоби, канцтовари), КЕКВ 2230 – 2,2 тис.грн. (кондитерські набори, продукти харчування в натуральній формі).

Видатки  на утримання 8 шт. одиниць працівників Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (ТКВКБМС 3121) заплановані на 2019 рік у розмірі 978,84 тис.грн. (в т.ч. загальний фонд-940,39 тис.грн., спеціальний фонд-38,45 тис.грн.), на звітний період заплановано 244,2 тис.грн. За 1 квартал 2019 року виконання склало 224,94 тис.грн. (в т.ч. видатки загального фонду- 217, 9 тис.грн., по  спеціальному фонду-7,04 тис.грн),  або 92,11 %. Питома вага видатків на заробітну плату з нарахуваннями – 86,8%, енергоносії – 2,45 %, інших видатків – 10,75 %.

По коду 3131 протягом звітного періоду на розміщення інформації соціальної спрямованості витрачено 30 тис.грн.

Видатки на оздоровлення та відпочинок дітей протягом звітного періоду не проводилися.

Житлово-комунальне господарство (ТКВКБМС 6000)

По галузі «Житлово-комунальне господарство» планові призначення загального фонду з урахуванням змін складають 10523,3 тис. грн., на звітний період – 3748,7 тис. грн., виконання  (каса) – 2898,6 тис. грн. або 77,3 % до плану поточного періоду.

На експлуатацію та технічне обслуговування житлового фонду протягом січня-березня 2019 року витрачено по загальному фонду 387,6 тис. грн. – придбані будівельні матеріали.

На технічне обстеження будівлі гуртожитку в м.Добропілля по спеціальному фонду витрачено 23 тис. грн.

За звітний період по містах та селищу виконані наступні види робіт з благоустрою:

 • придбано малу архітектурну форму на вході в парк – 190 тис. грн.;
 • придбане дитяче ігрове обладнання – 74,5 тис. грн.;
 • зовнішнє освітлення: оплата електроенергії, придбання матеріалів, світильників, поточний ремонт ліній зовнішнього освітлення – 925,1 тис. грн.;
 • придбано комплект відеоспостереження для зони відпочинку м.Білозерське – 15,8 тис. грн.;
 • проведено ліквідацію несанкціонованих звалищ ТПВ – 46,9 тис. грн.;
 • фінансова підтримка КП «Вірність» для оформлення документів на землю – 19,1 тис. грн.;
 • утримання доріг, прибирання снігу – 129,2 тис. грн.;
 • заходи з озеленення: формовочна обрізка дерев та видалення сухих та аварійних дерев – 89,8 тис. грн.;
 • фінансова підтримка КП «Добропільський міський транспорт» на зарплату працівникам з благоустрою, придбання запчастин, паливно-мастильних матеріалів та оплату послуг сторонніх організацій – 1155,5 тис. грн.

                За рахунок спеціального фонду:

 • придбано дитяче гральне обладнання – 111,2 тис. грн.;
 • зупинку – 198 тис. грн.;
 • оплачено розробку ПКД, геодезичні та геологічні роботи – 589,6 тис. грн.;
 • виготовлення ПКД та експертизи по тротуарній доріжці в м.Добропілля – 15,3 тис. грн.; 
 • оплачено експертизу і проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт автомобільних доріг м.Білицьке – 78,2 тис. грн.

В межах власних надходжень (гранти та дарунки) по коду 6030 «Організація благоустрою населених пунктів» в комунальну власність міста Білицьке безоплатно передано від громадської організації «Центр муніципального розвитку міста Добропілля» і ПП «Проектне бюро» матеріали, інвентар та майно на суму  48,2 тис.грн.

Культура і мистецтво (ТКВКБМС 4000)

Планові призначення поточного періоду по загальному фонду з урахуванням змін склали 4323,2 тис.грн., виконання (каса) – 3446,1 тис.грн., або 79,72%. Питома вага захищених статей в загальній сумі проведених видатків – 74%.

Відповідно до програми соціально-економічного розвитку міста Добропілля на 2019 рік на святкові заходи на звітний період заплановано 55 тис.грн. Виконання склало 100%. Проведено 3 святкових заходи.

Спеціальний фонд сформований за рахунок коштів бюджету розвитку, грантів та дарунків. 

 По спеціальному  фонду видатки з урахуванням змін на рік склали 571,9 тис.грн. Фактичне виконання становить 73,8 тис.грн., або 14% річних призначень.

Капітальні видатки проведені у сумі 59,4 тис.грн., в тому числі 30 тис.грн. – в рамках пітчинг проекту придбано пандус для ЦКД м. Білозерське, 29,4 тис.грн. - отримано безоплатно книжки для поповнення бібліотечного фонду від Обмінного фонду «Укркнига»  та читачів.

За рахунок запланованих у 2019 році коштів утримуються централізована бібліотечна система (6 філій), 2 центри культури та дозвілля та централізована бухгалтерія. Кількість ставок станом на 01.04.2019 року становить 122,5. На звітну дату вакантна 1 ст.

Фізична культура і спорт (ТКВКБМС 5000)

За рахунок коштів міського бюджету утримуються дитячо-юнацька спортивна школа відділу освіти, центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», заплановані видатки на виплату стипендій провідним спортсменам міста та на проведення спортивних заходів.

Планові призначення по загальному фонду на 1 квартал 2019 року  з урахуванням змін склали 2587,5 тис.грн.,  виконання (каса) – 1862,3 тис.грн.,  або 72%. Питома вага видатків на заробітну плату з нарахуваннями складає 71%, енергоносії 11%,  інші видатки  18%. 

По коду 5011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту»  при плані на звітний період 57 тис.грн. касові видатки на проведення спортивних змагань склали 55,9 тис.грн. Фактично проведено 11 спортивних заходів.

По коду 5012 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з не олімпійських видів спорту» при плані на звітний період 24,6 тис.грн. касові видатки склали   24,4 тис.грн. Прийнято участь в 5 спортивних заходах.

По коду 5031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» фактичні видатки загального фонду склали 295,2 тис.грн., або 75,6% від плану з урахуванням змін на звітний період, в тому числі: заробітна плата з нарахуваннями складають 92,5%, енергоносії 2,3%, інші видатки 5,2%.  По спеціальному фонду видатки у 1 кварталі не проводились.

По коду 5062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні» план на звітний період складає 463,7 тис.грн., в тому числі: 10,5 тис.грн.- виплата стипендій провідним спортсменам, 453,2 тис.грн. – фінансова підтримка на утримання спортивних споруд для м. Білицьке та смт. Новодонецьке. Касові видатки загального фонду склали 223,1 тис.грн., в тому числі: 0,5 тис.грн.- одноразова виплата спортсмену, 222,6 тис.грн. – фінансова підтримка на утримання спортивних споруд. Недовиконання складає 240,6 тис.грн., в тому числі 10 тис.грн. – по виплатам та стипендіям через призначення виплат в березні-квітні 2019 року, 230,6 тис.грн. – через невчасне відкриття палацу спорту в смт. Новодонецьке.  

По спеціальному фонду видатки у 1 кварталі не проводились.

По коду 5061 «Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону» утримується комунальна фізкультурно-оздоровча установа «Добропільський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», основним видом діяльності якої є нетрадиційні види спорту і масова фізична культура серед населення. Касові видатки загального фонду на утримання Центру склали 1263,8 тис. грн., в тому числі зарплата з нарахуваннями 82,4%, енергоносії 15,9%, інші видатки 1,7%.

Спеціальний фонд сформований за рахунок коштів бюджету розвитку, доходів від надання платних послуг. План на рік з урахуванням змін складає 2628,4 тис.грн. Касові видатки проведені на суму 255,7 тис.грн., в тому числі 91,9 тис.грн. – заробітна плата з нарахуваннями, 47,6 тис.грн. – енергоносії, 116,2 тис.грн. – інші видатки.

Кількість ставок станом на 01.04.2019 року становить 56,75 ставок. На звітну дату  вакантна 1 ставка інструктора.

По ТКВКБМС 6082 «Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства» видатки спеціального фонду заплановані у сумі 175 тис.грн. в межах співфінансування з обласним бюджетом на придбання на вторинному ринку впорядкованого для постійного проживання житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа. Касові видатки не проводились.

Здійснення заходів з землеустрою (ТКВКБМС 7130)

У загальному фонді бюджету видатки  у сумі 25,5 тис.грн. заплановані на оплату експертної грошової оцінки земельних ділянок м.Добропілля. Виконання  планується на друге півріччя. 

По ТКВКБМС 7310 «Будівництво об’єктів житлово-комунального господарства»  видатки спеціального фонду на рік складають 100 тис.грн. на виготовлення проектно-кошторисної документації по реконструкції гуртожитку за адресою провулок Будівельний, 2 м.Добропілля (в тому числі технічне обстеження, технічні умови та експертиза). Касові видатки не проводились.

По ТКВКБМС 7330 «Будівництво інших об’єктів комунальної власності» видатки спеціального фонду на звітний період складають 4168,1 тис.грн. за рахунок залишків субвенції з обласного бюджету на створення умов для захисту населення від надзвичайних ситуацій на окремих територіях області, в тому числі на територіях об’єднаних територіальних громад (для міста Білозерське та смт.Новодонецьке). Касові видатки склали 2709,4 тис.грн..

По ТКВКБМС 7350 «Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)» по загальному фонду план на рік складає 250 тис.грн. на створення інфраструктури геопросторових даних та внесення до баз даних. Касові видатки не проводились.

По ТКВКБМС 7370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» по загальному фонду заплановано на рік з урахуванням змін 32,7 тис.грн., в тому числі 26,8 тис.грн. – видатки за рахунок залишків субвенції з обласного бюджету на створення умов для захисту населення від надзвичайних ситуацій на окремих територіях області, в тому числі на територіях об’єднаних територіальних громад (для міста Білозерське та смт.Новодонецьке), 5,9 тис.грн. - абонплата за користування точками радіотрансляційного оповіщення населення. Касові видатки склали 23,9 тис.грн., в тому числі 22,9 тис.грн. – придбані жалюзі та шеврони для центрів безпеки громадян, 1 тис.грн. - абонплата за користування точками радіотрансляційного оповіщення.

По спеціальному фонду в межах бюджету розвитку за рахунок залишку субвенції з обласного бюджету на будівництво центрів безпеки громадян заплановано 13,3 тис.грн. Касові видатки у 1 кварталі не проводились.

Заходи з енергозбереження (ТКВКБМС 7640)

По загальному фонду для відшкодування відсоткових ставок за залученими в кредитно-фінансових установах кредитів, що надаються фізичним особам, ОСББ та житлово-будівельним кооперативам для впровадження енергозберігаючих заходів у 1 кварталі заплановано 265,5 тис.грн.  Касові видатки склали 257,5 тис.грн.

По коду 7413 «Інші заходи у сфері автомобільного транспорту» план поточного періоду складає 241,5 тис. грн., виконання – 241,5 тис. грн.: надана фінансова підтримка комунальному підприємству «Добропільський міський транспорт» на заробітну плату працівникам (62%), придбання палива (25%), запчастин (13%).

По коду 7691 «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади» у спеціальному фонді на поточний період заплановані 1260,9 тис. грн. на. співфінансування проектів ДФРР по капремонту палаців спорту в містах Білозерське, Білицьке та забезпечення вуличного освітлення міста Білицьке та селища Водяне. Видатки у 1 кварталі 2019 року не проводились за відсутністю заяв на спів фінансування .

По коду 8311 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів» на 2019 рік заплановані 370 тис. грн. на розробку проекту по розчищенню річки Бик, видатки  у звітному періоді не планувалися та  не проводились.

По коду 8313 «Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища» На 2019 рік заплановані видатки в сумі 250 тис.грн. на розробку схеми санітарної очистки міста. Касові видатки не проводилися. Укладено угоди на проведення робіт.

По коду 8330 «Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів» при плані поточного періоду 1030,6 тис. грн. касові видатки склали  198,6 тис. грн., або 19,3%  - придбані контейнери для збору побутових відходів. По інших запланованих видатках (придбання саджанців, розробка схем очищення, тощо укладено угоди, з подальшим їх  проведенням у квітні).

По коду 9110 «Реверсна дотація» врахована реверсна дотація на у сумі 2415,9 тис. грн., виконання склало 100% плану.

По коду 9150 «Інші дотації з місцевого бюджету»   запланована додаткова дотація із бюджету м.Добропілля бюджетам м.Білицьке, м.Білозерське, сел. Новодонецьке на утримання дитячих дошкільних закладів, забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів та підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти у розмірі 8344,4 тис. грн. на 1 квартал 2019 року. Касові видатки за заявками склали 8010 тис. грн., або 96% плану поточного періоду.

 По коду 9770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» по загальному фонду на звітний період заплановано 1267,8 тис.грн, виконання – 679,1 тис.грн, або 53,6%, в тому числі  по субвенціях з бюджету м.Добропілля:

 бюджетам Білицької, Білозерської міських та Новодонецької селищної рад на виконання окремих заходів програми соціально-економічного розвитку для відшкодування відсоткових ставок за залученими в кредитно-фінансових установах кредитів, отриманих до 31.12.2018 року - 65,5 тис. грн., виконання –  60,6тис.грн ( 92,5%);

 бюджетам Білозерської міської та Новодонецької селищної рад на утримання центрів безпеки -258,4 тис.грн., виконання - 25,9 тис.грн. (10 %) Низький відсоток виконання пояснюється  затримкою будівництва центрів;

на утримання житлового фонду і благоустрій – 268,2 тис. грн..,  виконання – 266,4 тис.грн.(99,3 %);

бюджетам міст Мирноград і Покровськ для лікування мешканців Добропільщини у відповідних закладах охорони здоров’я  222,5 тис.грн., виконання – 103,6 тис.грн. (46,6%);

 бюджету селища Новодонецьке та міста Білицьке на утримання спортивних споруд 453,2 тис. грн., виконання –  222,6 тис.грн. (49,1 %). Низький відсоток виконання  плану звітного періоду пояснюється затриманням початку роботи Новодонецького палацу спорту.

 По спеціальному фонду як співфінансування обласному бюджету на виконання робіт за рахунок залишків коштів місцевих бюджетів населених пунктів Донецької області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, на звітний період заплановано  21,9 тис. грн., видатки не проводились.

Пояснення щодо кредиторської та дебіторської заборгованостей

На 01.04.2019 року кредиторська  заборгованість загального фонду  м.Добропілля у порівнянні з початком року зменшилась на 3612 тис. грн. і  становить 1373,4 тис. грн.:

- борги за рахунок субвенцій з державного бюджету по трансфертам населенню та  підприємствам в сумі 1373,4 тис. грн. (КТПКВКМБ 3011 – 844 тис. грн., КТПКВКМБ 3012 – 58,5 тис. грн., КТПКВКМБ 3021 – 26 тис. грн., КТПКВКМБ 3022 -  444,9 тис. грн. ). Заборгованість, термін сплати якої не настав, складає 1373,4 тис. грн. - нарахування березня 2019 р., що плануються до погашення у квітні 2019 року.

Прострочена кредиторська заборгованість відсутня.

Дебіторська заборгованість загального фонду м. Добропілля станом на 01.04.2019 року зменшилась у порівнянні з початком року на 378 тис. грн. і складає 143,3 тис. грн.:

             - заборгованість в зв’язку з попередньою оплатою на отримання періодичних видань у  2019 році  у сумі 97,9 тис. грн.:

 по КТПКВКМБ 0150 КЕКВ 2210 – 9,4 тис. грн.;

 по КТПКВКМБ 0160 КЕКВ 2210 – 2,3 тис. грн.;

 по КТПКВКМБ 1010 КЕКВ 2210 – 18,4 тис. грн.;

 по КТПКВКМБ 1020 КЕКВ 2210 – 49,6 тис. грн.;

 по КТПКВКМБ 1090 КЕКВ 2210 – 4,4 тис. грн.;

 по КТПКВКМБ 1161 КЕКВ 2210 – 5 тис. грн.;

 по КТПКВКМБ 1170 КЕКВ 2210 – 0,6 тис. грн.;

 по КТПКВКМБ 4030 КЕКВ 2210 -  2,7 тис. грн.;

 по КТПКВКМБ 4081 КЕКВ 2210 -  5,5 тис. грн.;

- по КТПКВКМБ 0150 КЕКВ 2270 – 2,8 тис. грн. -  заборгованість за енергоносії орендарів (фінансуються з державного бюджету);

-  по КТПКВКМБ 3230  КЕКВ 2730 в сумі 2,4 тис. грн.  заборгованість виникла через факт приховування отримання стипендії; погашення відбувається щомісяця;

 - по КТПКВКМБ 3012 КЕКВ 2730 прострочена заборгованість в зв’язку з перерахунком субсидії за водопостачання та водовідведення  в сумі 15,8 тис. грн. КП «Компанія «Вода Донбасу» надіслано лист про повернення невикористаних сум субсидії. Обсяг заборгованості зменшується щомісяця;

             - заборгованість по КТПКВКМБ 3043 КЕКВ 2730 в сумі 4,3 тис. грн. Причиною виникнення є приховування факту позбавлення  батьківського піклування, рішення суду від 14.01.2019 р. №227/4663/18;

             - заборгованість  по КТПКВКМБ 3045 КЕКВ 2730 в сумі 6,7 тис. грн. (у тому числі 2,6 тис. грн.  прострочена). Причиною  виникнення  є  приховування  фактів  встановлення

батьківства та позбавлення батьківського піклування, рішення суду про утримання боргу від 14.01.2013року та 09.11.2018року;

             - по КТПКВКМБ 3046 КЕКВ 2730 в сумі 9 тис. грн. (у тому числі прострочена 7,2 тис. грн.) -  заборгованість виникла через приховування факту отримання доходів. Відкрито виконавче провадження (рішення суду від 29.05.2018 року, справа № 227/901/18);

             - по КТПКВКМБ 3047 КЕКВ 2730 в сумі 4,4 тис. грн. -  заборгованість виникла через приховування факту  позбавлення батьківського піклування, рішення суду від  14.01.2019 року.

Кредиторська  заборгованість  по  видаткам  спеціального фонду станом  на 01.04.2019 рік складає 1,5 тис. грн. по КТПКВКМБ 7310  КЕКВ 3000 і є простроченою заборгованістю минулих років за експертний звіт по реконструкції вуличного освітлення. Заборгованість залишилась не сплаченою через те, що організація не перереєструвалась на території, підконтрольній Україні.   

Кредиторська заборгованість спеціального фонду по доходам  станом на 01.04.2019 року у порівнянні з початком року зменшилась на 68,5 тис. грн. і складає 182,6 тис. грн. (надходження оплати за надану послугу в більшій сумі, ніж була нарахована):

- КТПКВКМБ  1010 – 141,1 тис. грн. – батьківська плата по дошкільним закладам;

- КТПКВКМБ 1020 – 23,4 тис. грн. – батьківська плата за  дітей у дошкільних групах при навчально-виховних комплексах шкіл;

- КТПКВКМБ 1100 – 18,1 тис. грн. – батьківська плата за навчання учнів в музичних школах та оренду музичних інструментів.

            Дебіторська заборгованість спеціального  фонду станом на 01.04.2019 року в порівнянні з початком року збільшилась на  42,4 тис. грн. і складає 294 тис. грн.: 

            по видаткам :

             - по КТПКВКМБ 150 КЕКВ 3000 – 20 тис. грн. – заборгованість, що виникла в зв’язку з попередньою оплатою на  придбання мобільного офісу і є простроченою внаслідок невиконання умов договору. Подана позовна заява до Господарського суду Дніпропетровської області;

            - по КТПКВКМБ 4030 КЕКВ 3000 – 22,2 тис. грн. – попередня оплата на отримання періодичних видань у  2019 році;

           по доходам – 251,8 тис. грн.:

            - КТПКВКМБ 0150 – 154,6 тис. грн. – заборгованість за оренду приміщень та  транспортних засобів, наданих в оренду  комунальним підприємствам міських рад (виконкоми Білозерської міської ради – 120,2 тис. грн., Білицької міської ради – 34,4 тис. грн.);

- КТПКВКМБ 1010 – 90,6 тис. грн. – несвоєчасна оплата батьками за дітей у дошкільних закладах;

            - КТПКВКМБ 1020 – 6,6 тис. грн. – поточна заборгованість батьків по утриманню дітей у дошкільних групах при навчально-виховних комплексах шкіл.

           У першому кварталі 2019 року  були розміщенні  тимчасово вільні кошти місцевих бюджетів в сумі 4000 тис. грн. загального та 600 тис. грн. спеціального фондів на   депозитному  рахунку  в ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України»Приватбанк» терміном  до  20.12.2019 року. Станом на 01.04.2019 року з депозитного рахунку достроково повернуто в котловий рахунок 1500 тис. грн.         

            Станом на 01.04.2019 р. у звіті  про виконання місцевих бюджетів за 1 квартал 2019 р. у формі 4.1 «Фінансування загального фонду місцевих бюджетів» відображено по 208300 «Інші розрахунки» сума 32992 тис. грн., що виникла, як різниця між субвенціями по доходах та субвенціями по видатках (9073,9 + 10331,1 + 12,3 + 17168 + 601,8 + 290,1 + 452 + 210,6 + 2346,3 + 380,6 + 814,4)  -  (8010 + 679,1) = (+ 41040400 + 41050100 + 41050200 + 41050300 + 41050700 + 41051000 + 41051200 + 41051400 + 41051500 + 41052000 + 41053900)- - (9150 + 9770).

  За 1 квартал 2019 року кредити, позички з місцевого бюджету м. Добропілля не надавались.

  У звіті «Інформація про стан місцевих боргів станом на 01.04.2019 року по м.Добропілля» значиться заборгованість  за середньостроковими зобов’язаннями в сумі 1767,4 тис. грн. Зазначена сума фактично заборгованістю не вважається, тому що контрольні показники мінфіну України по доходах станом на 01.01.2014 року не виконані на більшу суму, ніж позичка.

За 1 квартал  2019 року  трансферти до обласного та державного бюджетів не повертались

  

Начальник фінансового управління

Добропільської міської ради                                                                     О. М. КРАВЧУК        

logo

ДОБРОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ

КОНТАКТИ

 • м. Добропілля, вул. Першотравнева, 83
 • Поштовий індекс: 85004
 • E-mail: mrd@mrd.gov.ua
 • Тел. (06277) 2-78-60
 • Факс (06277) 2-78-71
 • Пн-Чт. 08.00-17.00, Пт. 08.00-16.00
 • Перерва: 12.00-13.00

СОЦМЕРЕЖІ


  Facebook

  Youtube

 

logo main 100

2016 © Добропільська міська рада. Всі права захищені. Всі права на статті, ілюстрації, інші матеріали належать Добропільській міській раді та охороняються законом України "Про авторське право і суміжні права". При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове.