Пояснювальна записка до виконання фінансового плану за 2018 рік комунального підприємства «Архітектурне бюро» Добропільської міської ради

Комунальне підприємство «Архітектурне бюро» Добропільської міської ради за своїми показниками відноситься до мікропідприємств (Господарський кодекс України гл.6; ст. 55;чз). Основна діяльність бюро – «Діяльність в сфері архітектури» КВЕД 71.11.- проектні та вишукувальні роботи.

Бюро застосовує госпрозрахунковий метод ведення своєї діяльності, бюджетних коштів для покращення фінансового стану ніколи не залучало. Придбання необоротних активів здійснюється з чистого прибутку бюро.

Бюро є платником податку на прибуток на загальній основі і не є платником податку на додану вартість.

Доходи КП «Архітектурне бюро» Добропільської міської ради формуються шляхом оплати послуг за діяльність в сфері архітектури. Вартість виконаних робіт формується на підставі «Правил визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво» - ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, які є державними будівельними нормами України, де застосовуються усереднені загальногалузеві витрати.

Штат бюро складає шість одиниць. Посадові оклади, премії та інші виплати формуються згідно з Колективним договором бюро,   затвердженим Засновником. Нарахування та виплати здійснюються згідно з законодавством України та фінансовими можливостями бюро.

Бюро відноситься до мікропідприємств і не створює цільових фондів.

Обсяг виконаних робіт за   2018 рік склав 980,0 тис. грн., витрати – 919,0 тис. грн. Бюро отримало прибуток в розмірі 61 тис. грн.

Фонд заробітної плати бюро за 2018 рік склав 324 тис. грн. Середня заробітна плата працівників бюро становить 6,0 тис. грн. ( У звязку з хворобою один працівник за власним бажанням переведений на 0,25 оклада). Штат бюро збільшився на одну одиницю і складає з 08.11.2018року шість одиниць.

           

 

Начальник                                         О.Л. Гордієвська

logo

DOBROPOLSKAYA CITY COUNCIL

OFFICIAL WEBSITE

CONTACTS

  • Dobropole,Pershotravneva St., 83
  • ZIP CODE: 85004
  • E-mail: dgikdobropol@ukrpost.ua
  • Phone. (06277)2-78-60
  • Fax (06277)2-78-71
  • Mn-Tu. 08.00-17.00, Fr. 08.00-16.00
  • Break: 12.00-13.00

SOCIAL NETWORKS


  Facebook

  Youtube

 

logo main 100

2016 © Dobropolskaya City Council. All rights reserved. All rights to articles, illustrations and other materials are Dobropolskaya City Council and protected by the law of Ukraine "On Copyright and Related Rights". With reference to the site.