Пояснювальна записка до звіту про виконання фінансовому плану за 12 місяців 2018 року Комунального підприємства «Добро» Добропільської міської ради

Комунальне підприємство «Добро» Добропільської міської ради (далі – Підприємство) засноване рішенням Добропільської міської ради від 20 квітня 2016 року №7/8-38.

Підприємство здійснює свою діяльність на підставі Статуту, затвердженого рішенням Добропільської міської ради від 04.06.2018 р. №07/44-10.

Підприємство веде наступні види ліцензованої виробничо-господарської діяльності:

 • виробництво теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії);
 • транспортування теплової енергії;
 • постачання теплової енергії.

      Підприємство здійснює свою діяльність та надає послуги з теплопостачання населенню, підприємствам та організаціям міст Добропілля, Білицьке, Білозерське, смт. Новодонецьке, сел. Водяне через 18 котелень. Три котельні не здійснюють свою діяльність (законсервовані). Котельні розташовані по 5-ти дільницям в розрізі міст та селищ, а саме:

 • дільниця № 1 має 2 діючі котельні (№ 1, № 3) у м.Добропілля;
 • дільниця № 2 має 7 діючих котелень (№№ 2, 4, 6, 13, 19, 20, 25) у м.Білицьке та сел.Водянське;
 • дільниця № 3 має 3 діючих котелень (№ № 2, 2а, 8) у м.Білозерське;
 • дільниця № 4 має 3 діючих котелень (№ № 1, 4, 5) у смт.Новодонецьке;
 • дільниця № 5 має 3 діючих котелень (№ № 1, 3, 18) у м.Білозерське.

Виробнича потужність котелень всіх дільниць складає 127,5 Гкал/год.

                                                     

Середньооблікова чисельність трудящих за 12 місяців 2018 р. складає – 493 чол., з них робітників – 398 чол., керівників, фахівців,службовців, ІТП - 95 чол.

 

Дохідна частини фінансового плану

Планові доходи від реалізації продукції підприємства (стр. 1000) за 12 місяців 2018 р. розраховано на підставі даних щодо кількості споживачів послуг з централізованого постачання та укладених договорів на загальну суму – 76876,50 тис.грн., в т.ч. від населення у сумі 62416,48 тис.грн., від підприємств у сумі 14460,02 тис.грн.

      Фактичні доходи за 12 місяців 2018 р. усього склали 98195,0 тис.грн., в т.ч.:

- до 01.10.2018 р. нарахування за послуги з теплопостачання провадилось згідно Рішення виконкому № 7/17-34 від 16.11.2016 р. та № 7/22-32 від 15.02.2017 р. «Про погодження тарифів на послуги з теплопостачання» у розмірі:

населення

за 1 м2 – 19,71 грн. з ПДВ;

за 1 Гкал – 608,67 грн. з ПДВ;

бюджетні установи та інші підприємства

за 1 Гкал – 600,01 грн. з ПДВ;

- з 01.10.2018 р. нарахування за послуги з теплопостачання провадилось згідно Рішення виконкому № 457 від 12.09.2018 р. «Про встановлення тарифів на теплову енергію, послуги з центрального опалення в містах Добропілля, Білицьке, Білозерське, селищах міського типу Новодонецьке, Водянське та постачання горячої води Білицькому будинку-інтернату для інвалідів та осіб похилого віку» у розмірі:

населення

за 1 м2 – 62,30 грн. з ПДВ;

за 1 Гкал – 1125,55 грн. з ПДВ;

бюджетні установи та організації, релігійні установи та інші підприємства

за 1 Гкал – 1089,95 грн. з ПДВ;

та склали 98195,00 тис.грн., з них населення 78449,00 тис.грн.;

бюджетні установи та інші підприємства 18772,00 тис.грн.;

 • інші доходи 974,00 тис.грн.

Витратна частина фінансового плану

На 12 місяців 2018 р всього (стр.1550) було заплановано витрати на суму 220 297,50 тис.грн., фактичні витрати – 185047,00 тис.грн., відхилення склали 35250,50 тис.грн., в тому числі:

планова собівартість реалізованої продукції (стр. 1010) розрахована на суму 213097,10 тис.грн., фактична 164722,00 тис.грн., відхилення склали 48375,10 тис.грн., в тому числі:

 • витрати на сировину та основні матеріали (стр. 1011) планові – 20955,80 тис.грн.; фактичні – 1909,70 тис.грн. економія за цією статтею склала 19046,10 тис.грн., у зв’язку з тим, що: ремонт теплових мереж у 2018 р. частково було проведено господарським способом, з віднесенням витрат на капітальні ремонти; також частина об’ємів по заміні теплотрас перенесена на 2019 рік;
 • витрати на паливо (стр. 1012) планові – 86677,50 тис.грн.; фактичні – 66234,40 тис.грн. економія за цією статтею склала 20443,10 тис.грн. за рахунок зменшення кількості вугілля на 10788,95 тн. В ФП передбачена витрата вугілля в кількості - 72231,25 тн., фактично витрачено – 61442,30тн., в зв'язку з тим, що: на котельнях частково були замінені і введені в експлуатацію котли "Ретро" і це призвело до зменшення норм споживання; зменшилися втрати в теплових мережах (були проведена часткова заміна та утеплення вихідного та зворотного трубопроводу);
 • витрати на електроенергію (стр. 1013) планові – 26076,20 тис.грн.; фактичні – 19331,4 тис.грн.; економія за статтею склала 6744,80 тис.грн. за рахунок зменшення кількості електроенергії на 2742845 кВт. В ФП передбачена кількість 11060000 кВт, фактична кількість за 12 місяців склала 8317155 кВт, в зв'язку з тим, що було встановлено нове обладнання з меншою потужністю (циркуляційні насоси), що призвело до скорочення споживання електроенергії і відповідно витрат;
 • витрати на оплату праці (стр. 1014) планові – 28957,30 тис.грн.; фактичні – 29903,20 тис.грн.; перевитрата за статтею склала 945,90 тис.грн. в зв’язку з підвищенням окладів згідно змін та доповнень до Галузевої угоди між Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Об'єднанням організацій роботодавців "Всеукраїнська конфедерація роботодавців житлово-комунальної галузі України" та Центральним комітетом профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України на 2017 - 2018 роки, зареєстрованої Міністерством соціальної політики України 19 лютого 2018 р. за № 5;
 • відрахування на соціальні заходи (стр. 1015) планові – 6371,3 тис.грн.; фактичні – 6433,10 тис.грн.; перевитрата за статтею склала 61,80 тис.грн. в зв’язку з підвищенням окладів згідно змін та доповнень до Галузевої угоди, зареєстрованої Міністерством соціальної політики України 19 лютого 2018 р. за № 5;  
 • витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) (стр. 1016) планові – 5273,80 тис.грн. фактичні – 7817,1 тис.грн.; перевитрата за статтею склала 2543,3 тис.грн., у зв’язку з збільшення вартості матеріалів і обладнання;
 • амортизація основних засобів і нематеріальних активів (стр. 1017) фактичні – 10691,10 тис.грн. збільшення видатків у зв’язку з тим, що згідно Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р., № 996-XIV та П(С)БО Положення (стандарти) бухгалтерського обліку амортизація визнається одночасно в дохідній та видатковій частині (2 місяця) та в зв'язку з передачею котелень у комунальну власність, згідно Рішень: № 7 / 38-6 від 09.02.2018р. Добропільської міської ради; № 7 / 35-1 від 09.02.2018 р Білицкокої міської ради; № 7 / 38-1 від 08.02.2018 р Новодонецької селищної ради;
 • інші витрати (податки, водопостачання, водовідведення, автотранспортні послуги, відрядні на навчання) (стр. 1018) планові – 38785,20 тис.грн.; фактичні – 22402,00 тис.грн. економія за цією статтею склала 16383,20 тис.грн. за рахунок зменшення витрат на послуги та віднесення частини видатків (податки, витрати на автотранспорт та інші) на інші адміністративні витрати (стр. 1062).

Інші операційні доходи (стр. 1030) фактичні склали – 9189,00 тис.грн., у тому числі:

 • безкоштовно отримані ТМЦ у сумі – 6876,00 тис.грн.;
 • відшкодування судового збору у сумі – 39,00 тис.грн.;
 • від оприбуткування МЦ , що були раніше використані у сумі – 856,00 тис.грн.;
 • від оприбуткування надлишків у результаті інвентаризації у сумі – 1344,00 тис.грн.;
 • оренда частини стовбура димовоЇ труби площею 25,0 кв.м. (м.Добропілля) у сумі – 18,00 тис.грн..
 • дохід від розміщення мобільних антен у сумі – 56,00 тис.грн..

 

          планові адміністративні витрати (стр.1040) розраховані на загальну суму 7200,40 тис.грн., фактичні склали 19369,00 тис.грн., перевитрата 12168,60 тис.грн. в тому числі:

 • витрати на оренду службових автомобілів (стр. 1042) планові – 8,40 тис.грн.; фактичні – 12,70 тис.грн., перевитрата склала 4,30 тис.грн. в зв’язку з тим, що були укладені додаткові договори з ПрАТ "ДТЕК Павлоградвугілля" та ТОВ "ДТЕК СЕРВІС";
 • витрати на службові відрядження (стр. 1046) планові – 33,00 тис.грн.; фактичні – 67,90 тис.грн., перевитрата склала 34,90 тис.грн., за рахунок відряджень працівників апарату управління, пов’язаних з виробничою необхідністю: м.Київ (НКРЕКП), м.Рівно (контроль процесу виготовлення твердопаливних котлів РЕТРА-3М 1250 кВт ПАТ НТП «Укрпроменерго»), м.Полтава (оформлення документів та укладення договорів з навчання робітничим професіям), м.Львів (курси підвищення кваліфікації);
 • витрати на оплату праці (стр. 1048) планові – 5420,80 тис.грн.; фактичні – 7504,70 тис.грн.; перевитрата за статтею склала 2083,90 тис.грн., в зв’язку зі змінами у штатному розкладі та з підвищенням окладів згідно змін та доповнень до Галузевої угоди між Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Об'єднанням організацій роботодавців "Всеукраїнська конфедерація роботодавців житлово-комунальної галузі України" та Центральним комітетом профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України на 2017 - 2018 роки, зареєстрованої Міністерством соціальної політики України 19 лютого 2018 р. за № 5;
 • відрахування на соціальні заходи (стр.1049) планові – 1192,70 тис.грн.; фактичні – 1569,3 тис.грн., перевитрата за статтею склала 376,60 тис.грн., в зв’язку зі змінами у штатному розкладі та з підвищенням окладів згідно змін та доповнень до Галузевої, зареєстрованої Міністерством соціальної політики України 19 лютого 2018 р. за № 5;
 • амортизація основних засобів і нематеріальних активів (стр. 1050) фактичні – 445,20 тис.грн. збільшення видатків у зв’язку з тим, що згідно Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р., № 996-XIV та П(С)БО Положення (стандарти) бухгалтерського обліку амортизація визнається одночасно в дохідній та видатковій частині (2 місяця) та в зв'язку з передачею котелень у комунальну власність, згідно Рішень: № 7 / 38-6 від 09.02.2018р. Добропільської міської ради; № 7 / 35-1 від 09.02.2018 р Білицкокої міської ради; № 7 / 38-1 від 08.02.2018 р Новодонецької селищної ради;
 • консультаційні та інформаційні послуги (стр. 1055) планові – 15,60 тис.грн.; фактичні – 144,30 тис.грн., перевитрата за статтею склала 128,70 тис.грн., в зв’язку з впровадженням та обслуговуванням програми 1-С, яка дозволяє автоматизувати бухгалтерський облік та забезпечує зручне, компактне зберігання і використання всієї документації;
 • витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (стр. 1059) планові – 41,30 тис.грн.; фактичні – 193,40 тис.грн., перевитрата склала – 152,10 тис.грн., в зв’язку з тим, що видатки за даною статтею були заплановані у собівартість реалізованої продукції та відображені в інших витратах (стр. 1018) у сумі - 227,70 тис.грн.;
 • витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання (стр. 1060) фактичні – 146,40 тис.грн., перевитрата склала – 146,40 тис.грн., в зв’язку з позаплановим поточним ремонтом: будівлі складу, адміністративної будівлі, гаража, столярної майстерні, автонавантажувача;
 • інші адміністративні витрати (електроенергія, водопостачання, водовідведення, відрядні на навчання) (стр. 1062) планові – 488,60 тис.грн.; фактичні – 9262,10 тис.грн., перевитрата склала – 8773,50 тис.грн. в зв’язку з тим, що видатки (податки, витрати на автотранспорт та інші) були заплановані у собівартість реалізованої продукції та відображені в інших витратах (стр. 1018)

Інші операційні витрати (стр. 1080), фактичні склали – 956,00 тис.грн., у тому числі:          

 • 3% річних ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго" у сумі – 3,00 тис.грн.;
 • штраф по земельному податку з юридичних осіб у сумі – 1,00 тис.грн.;
 • штраф по ПДВ у сумі – 2,00 тис.грн.;
 • судовий збір у сумі – 326,00 тис.грн.;
 • 2% авансового внеску по судовому наказу у сумі – 38,00 тис.грн.;
 • безоплатно передане майно КП «ДГТ» у сумі – 43,00 тис.грн.;
 • виконавчі витрати у сумі – 1,00 тис.грн.;
 • відшкодування ПФУ витрат на виплату й доставку пенсій, призначених по ст. 13 ЗУ " Про пенсійне забезпечення" у сумі – 5,00 тис.грн.;
 • приєднання до електричних мереж у сумі – 25,00 тис.грн.;
 • списання безнадійної заборгованості по теплу у сумі – 10,00 тис.грн.;
 • відрахування на культурно-масові заходиу сумі – 502,00 тис.грн.

Фінансовий результат від операційної діяльності за 12 місяців є збитковим та складає 77663,00 тис.грн.

Директор КП «Добро»

Добропільської міської ради                                                           І.О.Ретівов

logo

ДОБРОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ

КОНТАКТИ

 • м. Добропілля, вул. Першотравнева, 83
 • Поштовий індекс: 85004
 • E-mail: mrd@mrd.gov.ua
 • Тел. (06277) 2-78-60
 • Факс (06277) 2-78-71
 • Пн-Чт. 08.00-17.00, Пт. 08.00-16.00
 • Перерва: 12.00-13.00

СОЦМЕРЕЖІ


  Facebook

  Youtube

 

logo main 100

2016 © Добропільська міська рада. Всі права захищені. Всі права на статті, ілюстрації, інші матеріали належать Добропільській міській раді та охороняються законом України "Про авторське право і суміжні права". При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове.