Пояснювальна записка до фінансовому плану на 2019 рік Комунального підприємства «Добро» Добропільської міської ради

Комунальне підприємство «Добро» Добропільської міської ради (далі – Підприємство) засноване рішенням Добропільської міської ради від 20 квітня 2016 року №7/8-38.

Підприємство здійснює свою діяльність на підставі Статуту, затвердженого рішенням Добропільської міської ради від 04.06.2018 р. №07/44-10.

Підприємство веде наступні види ліцензованої виробничо-господарської діяльності:

 • виробництво теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії);
 • транспортування теплової енергії;
 • постачання теплової енергії.

      Підприємство здійснює свою діяльність та надає послуги з теплопостачання населенню, підприємствам та організаціям міст Добропілля, Білицьке, Білозерське, смт. Новодонецьке, сел. Водяне через 18 котелень. Три котельні не здійснюють свою діяльність (законсервовані). Котельні розташовані по 5-ти дільницям в розрізі міст та селищ, а саме:

 • дільниця № 1 має 2 діючі котельні (№1, №3) у м.Добропілля;
 • дільниця № 2 має 7 діючих котелень (№№ 2, 4, 6, 13, 19, 20, 25) у м.Білицьке та сел. Водянське;
 • дільниця № 3 має 3 діючі котельні (№№ 2, 2а, 8) у м.Білозерське;
 • дільниця № 4 має 3 діючі котельні (№№ 1, 4, 5) у смт.Новодонецьке;
 • дільниця № 5 має 3 діючі котельні (№№ 1, 3, 18) у м.Білозерське.

Виробнича потужність котелень всіх дільниць складає 122,75 Гкал/год.

Планова чисельність трудящих на 2019 р. складає – 538        чол., з них робітників – 441 чол., керівників, фахівців, службовців, ІТП - 97 чол.

Формування дохідної частини фінансового плану

     Доходна частина фінансового плану формується за рахунок доходів від наданих послуг з центрального теплопостачання від споживачів теплової енергії. Основним споживачем теплової енергії є населення вищезазначених населених пунктів. Іншими споживачами теплової енергії є бюджетні установи, організації та підприємства, релігійні організації тощо.

        Підприємство відпускає теплову енергію споживачам за тарифами, що сформовані на підставі витрат, які несе підприємство при виробництві, транспортуванні та постачанні теплової енергії. Для розрахунку доходів використані тарифи затверджені Рішенням виконавчого комітету Добропільської міської ради від 12.09.2018 р. № 457:

- тариф на послугу з централізованого опалення для населення (абонентів житлових будинків з будинковими та квартирними приладами обліку теплової енергії) - 1125,55 грн. за 1 Гкал (з ПДВ);

- тариф на послугу з централізованого опалення для населення (для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії) - 32,76 грн. за 1 м² на місяць (з ПДВ);

- тарифи на теплову енергію для бюджетних установ - 1089,95 грн. за 1 Гкал (з ПДВ);

- тарифи на теплову енергію для релігійних установ - 1089,95 грн. за 1 Гкал (з ПДВ);

- тарифи на теплову енергію для інших підприємств та організацій - 1089,95 грн. за 1 Гкал (з ПДВ).

Доходи від реалізації продукції підприємства (стр. 1000) розраховано на підставі даних щодо кількості споживачів послуг з постачання теплової енергії та укладених договорів на загальну суму – 173672,80 тис.грн., у т.ч. від населення у сумі 144033,70 тис.грн., від підприємств у сумі 28960,90 тис.грн., від ГВП у сумі 678,20 тис.грн.

Формування витратної частини фінансового плану

Витрати всього (стр.1550) заплановані на підставі проведених технологічних розрахунків, укладених договорів на придбання сировини, матеріалів, палива, на послуги з енергопостачання, водопостачання, автотранспортні послуги, послуги на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів на загальну суму 233709,2 тис.грн., в тому числі:

          собівартість реалізованої продукції (стр. 1010) розрахована на суму 206358,7 тис.грн., в тому числі:

 • витрати на сировину та основні матеріали (стр. 1011) – 14805,5 тис.грн. (7,2 %);
 • витрати на паливо (стр. 1012) – 67379,5 тис.грн. (32,6 %);
 • витрати на електроенергію (стр. 1013) - 24486,1 тис.грн. (11,9 %);
 • витрати на оплату праці (стр. 1014) – 38353,3 тис.грн. (18,5 %);
 • відрахування на соціальні заходи (стр. 1015) – 8575,5 тис.грн. (4,2 %);  
 • витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) (стр. 1016) – 7246,2 тис.грн. (3,5 %);
 • амортизація основних засобів і нематеріальних активів (стр. 1017) - 15000тис.грн. (7,3 %);
 • інші витрати (податки, водопостачання, водовідведення, автотранспортні послуги, відрядні на навчання) (стр. 1018) - 30512,6 тис.грн. (14,8 %);

          адміністративні витрати (стр.1040) розраховані на загальну суму 27350,5 тис.грн., в тому числі:

 • витрати на оренду службових автомобілів (стр. 1042)– 31,2 тис.грн.
 • витрати на службові відрядження (стр. 1046) – 120,0 тис. грн.;
 • витрати на зв’язок (стр. 1047) – 28,8 тис. грн.;
 • витрати на оплату праці (стр. 1048) – 8908,6 тис. грн.;
 • відрахування на соціальні заходи (стр.1049) – 1993,8 тис. грн.;
 • амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення (стр. 1050)– 600,0 тис. грн.;
 • консультаційні та інформаційні послуги (стр. 1055) – 185,1 тис. грн.;
 • витрати на юридичні послуги (стр. 1056) – 120,0 тис. грн.;
 • витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (стр. 1059) – 115,5 тис. грн.;
 • інші адміністративні витрати (електроенергія, водопостачання, водовідведення, відрядні на навчання) (стр. 1062) – 15247,5 тис. грн.;

Фінансовий результат на 2019 рік є збитковим та складає у сумі 60036,4тис.грн.

Витрати на оплату праці розраховані на підставі затвердженого штатного розпису станом на 01.05.2018 р. та Колективного договору підприємства.

     Штатний розпис підприємства на 2019 рік складений на 538 од., в тому числі: 97 од. персоналу керівного складу, спеціалістів та службовців (далі - КСС) та 441 одиниць робочого персоналу (середньооблікова річна чисельність).

 1. Організаційна структура підприємства має такі відділи та структурні підрозділи, а саме:
 2. Керівництво та апарат при керівництві - 6 од. (Директор, заступник директора з розвитку, головний інженер, заступник головного інженера, технік з налагоджування інформаційних систем управління, секретар).
 3. Відділ кадрів - 3 од. (Начальник відділу, інспектор по кадрам, табельник).
 4. Юридичний відділ - 5 од. (Начальник відділу, юрисконсульт - 5 од., інспектор з претензійної роботи, фахівець з претензійної роботи).
 5. Планово-економічний відділ - 7 од. (начальник відділу, заступник начальника, провідний економіст, провідний економіст з планування, провідний економіст з праці, провідний фахівець з організації та нормування праці - 2 од.).
 6. Бухгалтерія - 9 од. (головний бухгалтер, заступник головного бухгалтера, провідний бухгалтер з розрахунків по заробітній платі -1 од., бухгалтер з розрахунків по заробітній платі - 1 од., бухгалтер з обліку основних засобів 1 од., бухгалтер з обліку ТМЦ - 2 од., бухгалтер з фінансової роботи - 2 од.).
 7. Служба охорони праці та навколишнього середовища - 2 од. (інженер з охорони праці, інженер з екології та охорони навколишнього середовища).
 8. Енерго-механічна служба - 4 од. (начальник служби, провідний енергетик, майстер, технік організації виробничого процесу на котельні та теплових мережах).
 9. Відділ реалізації послуг - 5 од. (начальник відділу, інспектор з договірної роботи з підприємствами, інспектор з обліку теплової енергії, інспектор по розрахункам з юридичними особами, інспектор по роботі з населенням по пільгам, субсидіям та компенсаціям).
 10. Служба по збору інформації та організації усунення неполадок на котельнях та теплових мережах - 4 од. (технік по збору інформації та організації усунення неполадок на котельнях та теплових мережах).
 11. Відділ підготовки виробництва - 3 од. (начальник відділу, завідувач центрального складу, технік з обліку ТМЦ).
 12. Відділ з експлуатації котельних та теплових мереж – 5 од. (начальник відділу, провідний інженер з організації, експлуатації та ремонту, інженер з проектно-кошторисної роботи, інженер з паливно-енергетичних ресурсів, інженер з експлуатації теплових мереж).
 13. Дільниця № 1 - 18 од (начальник дільниці, майстер – 2 од., фахівець по роботі з населенням – 2 од., технік з організації виробничого процесу на котельні та теплових мережах - 11 од., технік з обліку – 2 од.).
 14. Дільниця № 2 - 10 од.(начальник дільниці, заступник начальника дільниці, фахівець по роботі з населенням, технік з організації виробничого процесу на котельні та теплових мережах – 5 од., технік з обліку - 2 од.).
 15. Дільниця № 3 - 6 од. (начальник дільниці, фахівець по роботі з населенням, технік з організації виробничого процесу на котельні та теплових мережах - 3 од., технік з обліку).
 16. Дільниця № 4 - 5 од. (начальник дільниці, фахівець по роботі з населенням, майстер, технік з організації виробничого процесу на котельні та теплових мережах - 2 од.).
 17. Дільниця № 5 - 5 од. (начальник дільниці, фахівець по роботі з населенням, майстер, технік з організації виробничого процесу на котельні та теплових мережах - 2од.).

       Згідно розстановки штату робітників по дільницям середньооблікова чисельність робітників на рік склала - 441од.:

 • дільниця № 1 - 94 од., дільниця № 2 – 108 од., дільниця № 3 – 94 од., дільниця № 4 – 52 од., дільниця № 5 – 77 од., енерго-механічна служба -12 од., робітники апарату - 4 од.

Розрахунок фонду оплати праці проведений згідно Закону України «Про оплату праці», Кодексу законів про працю України, нормативних актів з питань оплати праці та згідно змін та доповнень до Галузевої угоди між Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Об'єднанням організацій роботодавців «Всеукраїнська конфедерація роботодавців житлово-комунальної галузі України» та Центральним комітетом профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України на 2017 - 2018 роки, зареєстрованої Міністерством соціальної політики України 19 лютого 2018 р. за № 5 (далі - Галузева угода) та Колективного договору КП «Добро».

Фонд основної заробітної плати сформований виходячи з тарифних ставок робітників основного виробництва та посадових окладів КСС.

Відповідно п.3.1.2 Галузевої угоди посадові оклади КСС та тарифні ставки робітників розраховуються виходячи з мінімальної ставки робітника 1 розряду із застосуванням коефіцієнту 1,4 до мінімальної заробітної плати та коефіцієнтів співвідношень згідно додатків №№ 1, 2, 3 до Галузевої угоди.

Згідно Закону України «Про Державний бюджет на 2019 рік» мінімальний прожитковий мінімум для працездатних осіб становить: з 1 січня 2019 року – 1921 грн., з 1 липня – 2007 грн., з 1 грудня – 2102 грн.;

Для визначення посадового окладу (тарифної ставки) працівників підприємства застосовано коефіцієнти:

 • 1,4 - коефіцієнт співвідношення мінімальної місячної тарифної ставки робітника 1 розряду до мінімальної заробітної плати (Зміни і доповнення до Галузевої угоди, п.3.1.2);
 • 1,66 - коефіцієнт співвідношення мінімальної тарифної ставки робітника 1 розряду (місячної тарифної ставки) за видами робіт та окремими професіями до встановленої Галузевою угодою мінімальної тарифної ставки робітника 1 розряду при експлуатації обладнання котелень, теплових та електричних мереж (Зміни і доповнення до Галузевої угоди, додаток 2 - експлуатація обладнання котелень, теплових мереж).

        Посадовий оклад директора визначено відповідно вимогам Постанови Кабінету Міністрів України «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об'єднань державних підприємств» від 02.08.1995р. та від 19.05.1999 р № 859, виходячи з фінансових показників підприємства: при вартості активів менш як 1 млрд. грн. або річний чистий дохід від реалізації товарів (робіт, послуг) становить менш як 200 млн.грн., або середньооблікова чисельність працівників – більш 500 осіб, максимально допустимий розмір посадового окладу керівника підприємства у кратності до мінімального посадового окладу (ставки) працівника основної професії становить - до 30.

        На підставі вище визначеного та згідно додатку 3 до Галузевої угоди для визначення розміру посадового окладу керівника підприємства при чисельності працюючих з 500 чол. до 1000 чол. застосовано коефіцієнт 13 до мінімальної тарифної ставки.

        Загальний фонд заробітної плати працівників підприємства на 2019 рік складає у сумі 47261,9 тис.грн.

        Фонд основної заробітної плати працівників КП «Добро» складається з посадових окладів, тарифних ставок та складає у сумі 34661,0 тис.грн.

        Фонд додаткової заробітної плати складає у сумі 8498,0 тис.грн. та включає види доплат, передбачені у Додатку № 6 Колективного договору та доповнення до додатку 6 (Доповнення до Колективного Договору від 15.02.2017 р. та від 14.12.2017 р.):

- доплата за виконання робіт з важкими і шкідливими умовами праці розрахована робітникам у розмірі 4%, 8%, 12% в залежності від професій та конкретних робочих місць, і складає у сумі 1400,1тис.грн.;

- доплата за роботу у нічний та вечірній час розрахована робітникам, які працюють на безперервному виробництві згідно планових графіків у розмірі 40% годинної ставки (нічний час) та 20% годинної ставки (вечірній час) і складає у сумі 1767,3тис.грн.;

- доплата за роботу у вихідні та святкові дні розрахована робітникам, які працюють на безперервному виробництві, згідно списку за плановими графіками, з урахуванням подвійної оплати за відпрацьований час та складає у сумі 311,00 тис.грн.;

- доплати за класність у розмірі 25% та ненормований робочий день у розмірі 25% водіям транспортних засобів складає у сумі 23,1 тис.грн.;

- доплата до мінімальної заробітної плати (4173 грн.) – 320,3 тис.грн.

     Премії, пов'язані з виконанням виробничих завдань і функцій, які розраховані у розмірі: 5 % апарату управління; 30% для КСС (дільниці № 1– 5), 15% для робітників, 10% для підсобних робітників, прибиральників, комірників, приймальників замовлень, контролерів (Додаток 7 до Колективного договору та доповнення до додатку 7 (Доповнення до Колективного Договору від 14.12.2017 р.), і складають у сумі 4676,2тис.грн.

      Інші заохочувальні виплати, що мають одноразовий характер: премії до свят – Міжнародного жіночого Дня 8 березня, дня працівника житлово-комунального господарства, Міжнародного дня пам’яті Чорнобиля розраховано у розмірі 0,01% від загального фонду заробітної плати і складають у сумі 290,00 тис.грн.

Розрахункові у сумі 258,7 тис.грн.

Відпускні розраховані у сумі 3311,0 тис.грн.

     Витрати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок підприємства 243,20 тис.грн.

     Середньомісячна заробітна плата по підприємству на 2019 рік складає 7283 грн., для директора – 53233 грн., для адміністративно-управлінського персоналу – 12813 грн., для працівників – 7874,0 грн.

        Витрати на відрахування на соціальні заходи у сумі 10569,30 тис.грн., у тому числі:

 • внескина фонд заробітної плати на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (22%) розраховані у сумі 10344,1 тис.грн.       

- внески  перших п'яти днів та з шостого дня тимчасової непрацездатності розрахована у сумі 225,2 тис.грн. (в т. ч. по адміністративно - управлінському персоналу – 44,0 тис.грн, по робітникам – 181,2 тис.грн.)       

        Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:

-       податок на доходи фізичних осіб у сумі 8557,0 тис.грн.;

-       місцеві податки та збори (земельний податок) у сумі 68,0 тис.грн.;

-       інші платежі (екологічний податок) у сумі 11914,0 тис.грн.;

-       єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у сумі 10569,0 тис.грн.  

        Витрати на проведення капітальних інвестицій заплановано на:

придбання (виготовлення) та ремонтів основних засобів (ремонт щитових котельних, ремонт електродвигунів, ремонт редукторів конвеєрів СП) у сумі 2200,0 тис.грн. Сума витрат розрахована на підставі фактичних витрат на минулі роки по відповідним роботам. Поки ще джерело інвестицій не визначено.

       Дані по показнику «рух грошових коштів» сформовано за прямим методом та розгорнуто відображає суми находжень та видатків планового періоду, що виникли при плануванні операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. Чистий грошовий потік (збитки) на рік. склався у сумі 60036,4тис.грн.

 

Директор КП «Добро»

Добропільської міської ради                                                   І.О.Ретівов

logo

ДОБРОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ

КОНТАКТИ

 • м. Добропілля, вул. Першотравнева, 83
 • Поштовий індекс: 85004
 • E-mail: mrd@mrd.gov.ua
 • Тел. (06277) 2-78-60
 • Факс (06277) 2-78-71
 • Пн-Чт. 08.00-17.00, Пт. 08.00-16.00
 • Перерва: 12.00-13.00

СОЦМЕРЕЖІ


  Facebook

  Youtube

 

logo main 100

2016 © Добропільська міська рада. Всі права захищені. Всі права на статті, ілюстрації, інші матеріали належать Добропільській міській раді та охороняються законом України "Про авторське право і суміжні права". При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове.