ЗВІТ про повторне відстеження результативності регуляторного акту «Про затвердження Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад міст та селищ, що знаходиться в управлінні Добропільської міської

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер: рішення Добропільської міської ради від 23.04.2014 №6/54-34 «Про затвердження Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад міст та селищ, що знаходиться в управлінні Добропільської міської ради»

2. Назва виконавця заходів з відстеження: відділ з житлових питань та управління комунальною власністю Добропільської міської ради

3. Цілі прийняття акта:
- визначення соціально справедливого розміру орендної плати за оренду комунального майна територіальної громади міста, виходячи із вартості майна, визначеної шляхом проведення незалежної оцінки, та ставок орендної плати, які відповідають рівню ставок за державне майно, встановлених постановою Кабінету Міністрів України, тим самим забезпечено рівні права та інтереси суб’єктів господарювання та фізичних осіб при оренді майна комунальної власності;
- збільшення доходів міського бюджету.

4. Виконання заходів з відстеження:  з 01.05.2015 по 30.05.2015.

5. Тип відстеження: повторне відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження: аналіз показників результативності  регуляторного акту.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних.
Відстеження  результативності регуляторного акту проводиться на підставі наступних статичних даних: надходження коштів від оренди комунального майна до міського бюджету згідно даних фінансового управління міської ради.

8. Кількість та якісні значення показників результативності акта: сума коштів, як надійшла до місцевого бюджету м.Добропілля, за оренду майна комунальної власності за період з 01.05.2014 по 01.05.2015 склала 300,7 тис.грн., що на 39,3 тис.грн. більше ніж за аналогічний період (з 01.05.2013 по 01.05.2014)

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного  акта та ступеня досягнення визначених цілей.
Регуляторний акт має  достатній рівень досягнення визначених цілей, результати реалізації його положень мають позитивну динаміку, він не потребує змін та доповнень.

Перший заступник міського голови  І.І.Курдя

ЗВІТ про повторне відстеження результативності регуляторного акту «Про затвердження Порядку визначення розміру плати за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, що перебувають в комунальній власності на території м.Добропілля»

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер: рішення Добропільської міської ради від 23.04.2014 №6/54-35 «Про  затвердження  Порядку  визначення розміру плати за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, що перебувають в комунальній власності на території м.Добропілля»

2. Назва виконавця заходів з відстеження: відділ з житлових питань та управління комунальною власністю Добропільської міської ради

3. Цілі прийняття акта:
-  здійснення найбільш ефективного та раціонального використання місць розташування рекламних засобів;
-  впорядкування нормативно – правових актів  згідно вимогам чинного законодавства;
-  ефективність наповнення місцевого бюджету.

4. Виконання заходів з відстеження:  з 01.05.2015 по 30.05.2015.

5. Тип відстеження: повторне відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження: аналіз показників результативності  регуляторного акту.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних.
Відстеження  результативності регуляторного акту проводиться на підставі наступних статичних даних: надходження коштів до міського бюджету згідно даних фінансового управління міської ради.

8. Кількість та якісні значення показників результативності акта: сума коштів, як надійшла до місцевого бюджету м.Добропілля, за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів за період з 01.05.2014 по 01.05.2015 склала 2,2 тис.грн. (укладено один договір)

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного  акта та ступеня досягнення визначених цілей.
Регуляторний акт має  достатній рівень досягнення визначених цілей, результати реалізації його положень мають позитивну динаміку, він не потребує змін та доповнень.

Перший заступник міського голови    І.І.Курдя

Заргана Валентина Вікторівна, 2-78-86

ЗВІТ про повторне відстеження результативності регуляторного акту «Про затвердження ставок орендної плати за земельні ділянки на території міста Добропілля»

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер: рішення Добропільської міської ради від 23.04.2014 №6/54-33 «Про затвердження ставок орендної плати за земельні ділянки на території міста Добропілля»

2. Назва виконавця заходів з відстеження: відділ з житлових питань та управління комунальною власністю Добропільської міської ради

3. Цілі прийняття акта:
    -  встановлення чіткого механізму визначення розміру орендної плати за земельні ділянки, що є власністю Добропільської міської ради;
    - збільшення надходжень до місцевого бюджету від оренди землі;

4. Виконання заходів з відстеження:  з 01.05.2015 по 30.05.2015.

5. Тип відстеження: повторне відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження: аналіз показників результативності  регуляторного акту.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних.
Відстеження  результативності регуляторного акту проводиться на підставі наступних статичних даних: надходження коштів від оренди землі до міського бюджету згідно даних фінансового управління міської ради.

8. Кількість та якісні значення показників результативності акта: сума коштів, як надійшла до місцевого бюджету м.Добропілля, за оренду землі за період з 01.05.2014 по 01.05.2015 склала 3599,1 тис.грн., що на 1237,3 тис.грн. більше ніж за аналогічний період (з 01.05.2013 по 01.05.2014)

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного  акта та ступеня досягнення визначених цілей.
Регуляторний акт має  достатній рівень досягнення визначених цілей, результати реалізації його положень мають позитивну динаміку, він не потребує змін та доповнень.

Перший заступник міського голови   І.І.Курдя

Заргана Валентина Вікторівна, 2-78-86

ЗВІТ про базове відстеження результативності регуляторного акту «Про затвердження ставок орендної плати за земельні ділянки на території міста Добропілля»

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер: рішення Добропільської міської ради від 23.04.2014 №6/54-33 «Про затвердження ставок орендної плати за земельні ділянки на території міста Добропілля»

2. Назва виконавця заходів з відстеження: відділ з житлових питань та управління комунальною власністю Добропільської міської ради

3. Цілі прийняття акта:
-  встановлення чіткого механізму визначення розміру орендної плати за земельні ділянки, що є власністю Добропільської міської ради;
- збільшення надходжень до місцевого бюджету від оренди землі;

4. Виконання заходів з відстеження:  з 01.11.2014 по 30.11.2014.

5. Тип відстеження: базове відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження: аналіз показників результативності  регуляторного акту.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних.
Відстеження  результативності регуляторного акту проводиться на підставі наступних статичних даних: надходження коштів від оренди землі до міського бюджету згідно даних фінансового управління міської ради.

8. Кількість та якісні значення показників результативності акта: сума коштів, як надійшла до місцевого бюджету м.Добропілля, за оренду землі за період з 01.05.2014 по 01.11.2015 склала 1713,6 тис.грн., що на 520,1 тис.грн. більше ніж за аналогічний період (з 01.05.2013 по 01.11.2013)

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного  акта та ступеня досягнення визначених цілей.
Прийняте рішення надасть змогу збільшити  надходження  від оренди землі і плати за землю  до  місцевого  бюджету, створення рівних умов конкуренції та визначеність відповідно розміру орендної плати.

Перший заступник міського голови    І.І.Курдя

Заргана Валентина Вікторівна, 2-78-86

ЗВІТ про базове відстеження результативності регуляторного акту «Про затвердження Порядку визначення розміру плати за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, що перебувають в комунальній власності на території м.Добропілля»

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер: рішення Добропільської міської ради від 23.04.2014 №6/54-35 «Про  затвердження  Порядку  визначення розміру плати за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, що перебувають в комунальній власності на території м.Добропілля»

2. Назва виконавця заходів з відстеження: відділ з житлових питань та управління комунальною власністю Добропільської міської ради

3. Цілі прийняття акта:
-  здійснення найбільш ефективного та раціонального використання місць розташування рекламних засобів;
-  впорядкування нормативно – правових актів  згідно вимогам чинного законодавства;
-  ефективність наповнення місцевого бюджету.

4. Виконання заходів з відстеження:  з 01.11.2014 по 30.11.2014.

5. Тип відстеження: базове відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження: аналіз показників результативності  регуляторного акту.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних.
Відстеження  результативності регуляторного акту проводиться на підставі наступних статичних даних: надходження коштів до міського бюджету згідно даних фінансового управління міської ради.

8. Кількість та якісні значення показників результативності акта: сума коштів, як надійшла до місцевого бюджету м.Добропілля, за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів за період з 01.05.2014 по 01.05.2015 склала 0,1 тис.грн. (укладено один договір)

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного  акта та ступеня досягнення визначених цілей.
На момент проведення базового відстеження можна зробити висновок, що даний регуляторний акт відповідає принципам державної регуляторної політики  у сфері господарської діяльності

Перший заступник міського голови                                           І.І.Курдя
Заргана Валентина Вікторівна, 2-78-86

ЗВІТ про базове відстеження результативності регуляторного акту «Про затвердження Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад міст та селищ, що знаходиться в управлінні Добропільської міської р

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер: рішення Добропільської міської ради від 23.04.2014 №6/54-34 «Про затвердження Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад міст та селищ, що знаходиться в управлінні Добропільської міської ради»

2. Назва виконавця заходів з відстеження: відділ з житлових питань та управління комунальною власністю Добропільської міської ради

3. Цілі прийняття акта:
- визначення соціально справедливого розміру орендної плати за оренду комунального майна територіальної громади міста, виходячи із вартості майна, визначеної шляхом проведення незалежної оцінки, та ставок орендної плати, які відповідають рівню ставок за державне майно, встановлених постановою Кабінету Міністрів України, тим самим забезпечено рівні права та інтереси суб’єктів господарювання та фізичних осіб при оренді майна комунальної власності;
- збільшення доходів міського бюджету.

4. Виконання заходів з відстеження:  з 01.11.2014 по 30.11.2014.

5. Тип відстеження: базове відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження: аналіз показників результативності  регуляторного акту.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних.
Відстеження  результативності регуляторного акту проводиться на підставі наступних статичних даних: надходження коштів від оренди комунального майна до міського бюджету згідно даних фінансового управління міської ради.

8. Кількість та якісні значення показників результативності акта: сума коштів, як надійшла до місцевого бюджету м.Добропілля, за оренду майна комунальної власності за період з 01.05.2014 по 01.11.2015 склала 167,6 тис.грн., що на 34,1 тис.грн. більше ніж за аналогічний період (з 01.05.2013 по 01.11.2013)

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного  акта та ступеня досягнення визначених цілей.
Забезпечено чітку процедуру нарахування орендної плати у відповідності до Методики Кабінету Міністрів України, врегульовано процедуру розрахунку і порядку використання плати за оренду майна, здійснено правове забезпечення внесення плати за використання майна, що перебуває в комунальній власності територіальної громади міста.


Перший заступник міського голови   І.І.Курдя

Заргана Валентина Вікторівна, 2-78-86

logo

ДОБРОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ

КОНТАКТИ

  • м. Добропілля, вул. Першотравнева, 83
  • Поштовий індекс: 85004
  • E-mail: mrd@mrd.gov.ua
  • Тел. (06277) 2-78-60
  • Факс (06277) 2-78-71
  • Пн-Чт. 08.00-17.00, Пт. 08.00-16.00
  • Перерва: 12.00-13.00

СОЦМЕРЕЖІ


  Facebook

  Youtube

 

logo main 100

2016 © Добропільська міська рада. Всі права захищені. Всі права на статті, ілюстрації, інші матеріали належать Добропільській міській раді та охороняються законом України "Про авторське право і суміжні права". При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове.