Звіт про роботу управління соціального захисту населення за період з 17 по 21 вересня 2018 року

Відділ грошових виплат і компенсацій

Протягом тижня прийнято 248 заяв про призначення соціальних допомог та субсидій, в т.ч.:

 • допомог та компенсацій – 81;
 • субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово–комунальних послуг – 165;
 • субсидій для відшкодування витрат на придбання твердого палива – 2.

Протягом тижня призначено:

 • державних соціальних допомог та компенсацій – 98 сім’ям;
 • субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово–комунальних послуг – 139 сім’ям.

Роздруковано та перевірено правильність перерахунків субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово–комунальних послуг – 88 сім’ям.

Видано довідок про перебування (не перебування) на обліку як отримувача державних соціальних допомог, та повідомлень про призначення допомог – 46 громадянам. 

Надіслано 218 рекомендованих листів громадянам з повідомленнями про відмову в призначенні або викликами для донесення повного комплекту документів.

На сайті Добропільської міської ради опубліковано 2 статті з роз’ясненнями щодо порядку надання житлових субсидій.

Протягом робочого тижня відбулося 5 виїздів «Мобільного соціального офісу», на яких прийнято 167 громадян з питань призначення всіх видів соціальних допомог та  від 2–х осіб прийнято заяви за адресою проживання.

Відділ персоніфікованого обліку отримувачів пільг

Оформлення супровідної інформації підприємствам надавачам житлово–комунальних послуг пільгової категорії громадян, які мають право на отримання пільг, за серпень 2018 для – 8 підприємств.

Проведено роботу щодо корегування даних в електронних картках пільговиків в зв’язку з:

 • змінами у складі сім’ї пільговиків – 8 карток;
 • подовженням терміну дії посвідчень багатодітним сім’ям в зв’язку з навчанням повнолітніх дітей на денній формі – 4 сім'ям;

Введено до ЄДАРП 19 нових особових справ отримувачів пільг.

Введено до бази АСОПД та бази ЄІБДВПО внутрішньо переміщених осіб – 40 осіб.

Прийом пільгової категорії громадян (надання консультацій) — 34 особи.

Проведено коригування коректності заповнення даних в  148 електронних картках пільговиків згідно запиту обласного Центру нарахування.

Надано 21 запит та надіслано 19 відповідей до інших УСЗН по області та Україні, обласному Департаменту, Центру нарахування, Державній міграційній службі тощо.

Відпрацювання списків ВПО – 92 особи.

20 вересня 2018 р. проведено засідання робочої групи з розгляду проблемних питань внутрішньо переміщених осіб. Прийнято рішення про зняття з обліку довідок ВПО 28 особам.

Проведено закриття довідок ВПО в базі АСОПД та ЄІБДВПО 30 особам.

Відділ соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та реалізації пільг населення

Особам з інвалідністю видано 10 направлень на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації.

Особам з інвалідністю надано 17 консультацій щодо отримання ТЗР. З 7 підприємствами проведено роботу щодо укладання договорів про забезпечення ТЗР. Підписано 6 актів – приймання  робіт (надання послуг) та укладено 5 договорів про забезпечення ТЗР. 

Обстежено 5 осіб з інвалідністю щодо отримання ними ТЗР.

До Добропільського центру комплексної реабілітації направлено 2 особи з інвалідністю.

Прийнято документи на оформлення до будинку – інтернату загального типу від 3 осіб.

Взято на облік та внесено змін до Централізованого банку даних з проблем інвалідності – 17 осіб.

Прийнято заяв щодо надання матеріальної допомоги за рахунок коштів державного бюджету від 1 особи з інвалідністю.

Прийнято заяв на обслуговування до територіального центру соціального обслуговування для надання соціальної послуги «догляд вдома» від 5 осіб.

30 особам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи надані консультації  щодо заміни посвідчення учасника ліквідації аварії на ЧАЄС.

Прийнято заяв на забезпечення санаторно – курортним оздоровленням від 1 особи, постраждалої внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Нарахована та сплачена щорічна допомога на оздоровлення 4 особам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Нарахована та сплачена компенсація по втраті професійної працездатності 4 особам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Надано 14 консультацій особам з інвалідністю щодо отримання ТЗР. Проведено роботу з 7 підприємствами щодо укладання договорів на отримання ТЗР. Підписано 2 акта – приймання робіт (надання послуг).

Направлено для проходження психологічної реабілітації 1 учасника АТО.

Було надано 1 учаснику АТО послуги з психологічної реабілітації та 1 учаснику АТО послуги з професійної адаптації.

Надано 7 учасникам АТО консультацій щодо проходження професійної адаптації, психологічної реабілітації та санаторно–курортного лікування та 3 особам з інвалідністю з питань санаторно–курортно лікування.

Виплачено 24 особам з інвалідністю компенсацію на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування.

Виплачена 13 ветеранам війни одноразова грошова допомога до 5 Травня.

Прийнято заяв на забезпечення санаторно – курортним оздоровленням від 2 осіб, укладено 5 договорів щодо забезпечення санаторно–курортною путівкою осіб з інвалідністю.

Сектор по контролю за призначенням та виплатою пенсій

Проведено перевірки правильності призначення та перерахунку пенсій:

 • нового призначення – 10 особових рахунків;
 • перерахунків пенсій – 21 особових рахунків;
 • виплати пенсій особам, які проживають в будинках – інтернатах 1 особовий рахунок.

Проведено перевірки правильності виплати допомоги на поховання та виплати недоотриманої пенсії померлими пенсіонерами – 60 особових рахунків.

Сектор державних соціальних інспекторів

Здійснено 166 обстежень сімей з метою визначення їх права на призначення різних видів соціальних допомог.

Відділ з питань праці та юридично – правової роботи

Проведено щотижневий оперативний моніторинг стану заборгованості із виплати заробітної плати в розрізі підприємств міста. Заборгованість із виплати заробітної плати станом на 19 вересня 2018 року становить 636,9 тис. грн.

Для розгляду на засіданні виконкому міської ради та реєстрації колективних договорів прийняті 3 пакети документів від підприємств. 

Надано 7 методичних та консультативних послуг щодо реєстрації колективних договорів та внесення змін до них.

Оброблено інформацію та підготовлено 3 позовні заяви до Добропільського міжрайонного суду.

Надано інформаційні матеріали до відділу виконавчої служби щодо виконання рішень суду на 15 осіб.

Прийнято участь у 2 судових засіданнях.

Відділ обліку і звітності

Протягом тижня здійснені виплати:

 • щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово–комунальних послуг у сумі 950088,22 грн;
 • разової грошової допомоги ветеранам війни до 5 травня у сумі 18129,95 грн;
 • одноразова виплата непрацюючим малозабезпеченим особам та одноразова виплата особам з інвалідністю у сумі 2121,50 грн;
 • санаторно–курортного лікування особам з інвалідністю загального захворювання та особам з інвалідністю з дитинства 13644,00 грн;
 • санаторно–курортне лікування громадян віднесених до категорії 1 та дітей–інвалідів, інвалідність яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою у сумі 6822,00 грн та компенсацію за шкоду заподіяну здоров’ю, у випадку звільнення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи у сумі 2738,68 грн;
 • на засоби реабілітації за напрямком протезно–ортопедичні вироби у сумі 260215,54 грн та засоби для ходіння на суму 3441,00 грн;
 • на виконання окремих державних програм соціального захисту населення: на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни; компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування загальною сумою 12355,84 грн;
 • виплата особам з інвалідністю по зору на оплату житлово–комунальних послуг у сумі 4303,72 грн.

Надано інформації фінансовому управлінню Добропільської міської ради, Департаменту управління соціального захисту населення щодо стану виплати, нарахувань та заборгованості управління за надані різні види соціальних допомог, пільг, компенсацій, послуг, субсидій за всіма видами бюджетів та складання звітності.

Соціальний захист внутрішньо переміщених осіб

Станом на 21 вересня 2018 року на обліку в управлінні перебуває 9033 внутрішньо переміщених осіб, або 7969 сімей, в т.ч.:

 • працездатних осіб – 1706;
 • дітей – 1066;
 • осіб з інвалідністю – 314;
 • пенсіонерів – 5947.

За поточний тиждень із заявами щодо видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи звернулося 44 особи (з них 33 вперше), із заявами про призначення щомісячної адресної допомоги для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово – комунальних послуг.

21 вересня 2018 року відбулося засідання комісії для розгляду питань, пов’язаних із призначенням (відновленням) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам. Комісією було прийнято рішення щодо:

 • призначення (відновлення) соціальних виплат 57 внутрішньо переміщеним особам на підставі актів обстеження матеріально – побутових умов сім’ї;
 • відмови у призначенні (відновленні) соціальних виплат 4 внутрішньо переміщеним особам;
 • припинення соціальних виплат 28 внутрішньо переміщеним особам (з причини виїзду ВПО за кордон, на тимчасово окуповану територію України або до населених пунктів, на території яких, органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, із зазначенням кількості днів такої відсутності  –  60 днів).
logo

ДОБРОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ

КОНТАКТИ

 • м. Добропілля, вул. Першотравнева, 83
 • Поштовий індекс: 85004
 • E-mail: mrd@mrd.gov.ua
 • Тел. (06277) 2-78-60
 • Факс (06277) 2-78-71
 • Пн-Чт. 08.00-17.00, Пт. 08.00-16.00
 • Перерва: 12.00-13.00

СОЦМЕРЕЖІ


  Facebook

  Youtube

 

logo main 100

2016 © Добропільська міська рада. Всі права захищені. Всі права на статті, ілюстрації, інші матеріали належать Добропільській міській раді та охороняються законом України "Про авторське право і суміжні права". При використанні матеріалів посилання на сайт обов'язкове.