Добропільська міська військова адміністрація
Донецька область, Покровський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Проведення конкурсу з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких з міського бюджету надається фінансова підтримка

Дата: 19.01.2024 11:03
Кількість переглядів: 287

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсу з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких з міського бюджету надається фінансова підтримка

 

Виконавчий комітет Добропільської міської ради оголошує конкурс з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких у 2024 році надаватиметься фінансова підтримка за рахунок коштів міського бюджету у сумі 143,519 тис. грн.

Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого розпорядженням начальника міської військової адміністрації  від 18.01.2024 року № 37.

Мета конкурсу – розвиток партнерства з громадськими організаціями та  залучення їх до розв’язання проблем цільових груп населення Добропільської громади відповідно до визначених пріоритетних напрямків.

Конкурсні пропозиції, які подаються на конкурс, мають бути спрямовані на вирішення таких пріоритетних завдань:

1) соціально - економічний розвиток;

2) забезпечення соціального захисту найменш захищених верств населення.

Рівень виконання (реалізації) програм (проєктів, заходів) має відповідати адміністративно - територіальному рівню проведення конкурсу.

Проєкти (програми, заходи) для участі у конкурсі можуть подавати інститути громадянського суспільства, які:

 • є юридичними особами, зареєстровані в установленому порядку
 • зареєстровані не пізніше ніж за 6 місяців до оголошення конкурсу;
 • не перебувають у стані припинення.

Проєкти можуть включати такі види діяльності:

- відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат, пов’язаних з ушануванням та увічненням пам’яті ветеранів війни, захистом незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України,

- робота громадських організацій соціальної направленості, але не обмежуватися  наведеним переліком.

У рамках проведення конкурсу не можуть бути підтримані проєкти, які:

 • спрямовані на отримання прибутку;
 • спрямовані на підтримку політичної партії або релігійної організації;
 • не передбачають міського рівня реалізації.

Надання фінансової підтримки здійснюється в межах асигнувань, передбачених в міському бюджеті на 2024 рік.

За рахунок бюджетних коштів може бути профінансовано не більше як 85% вартості проєкту. Решта 15 % необхідного обсягу фінансування проєкту, мають бути забезпечені інститутами громадянського суспільства у вигляді матеріальних чи нематеріальних ресурсів, у тому числі як оплата вартості приміщення, техніки, обладнання, проїзду.

Для участі в конкурсі необхідно подати такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі за формою згідно з додатком 1;
 • копії свідоцтва про реєстрацію інституту громадянського суспільства, його статуту (положення);
 • копію документа, виданого територіальним органом ДФС, що підтверджує включення інституту громадянського суспільства у Реєстр неприбуткових установ та організацій;
 • витяг з Реєстру неприбуткових установ та організацій на момент подання конкурсної пропозиції;
 • опис та кошторис витрат, необхідних для виконання (реалізації) проекту, заходу за рахунок бюджетних коштів за формою згідно з додатком 2;
 • листи-підтвердження органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, наукових установ, інститутів громадянського суспільства, інших установ та організацій (в разі їх залучення до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу);
 • інформацію про діяльність учасника конкурсу, зокрема про досвід виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) протягом останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування інституту громадянського суспільства, його матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення за формою згідно з додатком 3.
 • документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи інституту громадянського суспільства (на підписання, подання чи захист конкурсної пропозиції – у разі підписання чи захисту конкурсної пропозиції не керівником інституту громадянського суспільства).

Конкурсна пропозиція складається українською мовою.

Проєкти, що подаються для участі у конкурсі, повинні бути розраховані не більше ніж на один бюджетний рік.

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, покладається на учасника конкурсу.

Конкурсні пропозиції подаються у друкованій та електронній формі.

Усі документи, що складають друкований варіант конкурсної пропозиції, мають бути подані в папці, прошнуровані та пронумеровані, укомплектовані відповідно до зазначеного вище переліку документів. Електронні копії документів, що складають конкурсну пропозицію, подаються у форматі PDF та Microsoft Word (Microsoft Excel) на будь-яких електронних носіях інформації разом із друкованим варіантом конкурсної пропозиції.

Конкурсна пропозиція не повертається учасникові конкурсу.

Інститут громадянського суспільства може подавати на конкурс тільки одну конкурсну пропозицію.

Конкурсні пропозиції приймаються з 19.01.2024 по 07.02.2024 року включно. Консультації та додаткова інформація за телефоном: 066-512-75-09

До участі у конкурсі не допускаються інститути громадянського суспільства у разі, коли:

 • інформація, зазначена в конкурсній пропозиції, не відповідає інформації про інститут громадянського суспільства, що міститься у відкритих державних реєстрах;
 • інститут громадянського суспільства не є юридичною особою, зареєстрованою в установленому порядку, або був зареєстрований пізніше ніж за шість місяців до оголошення проведення конкурсу;
 • інститут громадянського суспільства відмовився від участі в конкурсі шляхом надсилання офіційного листа;
 • інститут громадянського суспільства перебуває у стадії припинення;
 • конкурсну пропозицію подано після закінчення встановленого строку подання конкурсних пропозицій та/або не в повному обсязі;
 • установлено факт порушення інститутом громадянського суспільства вимог бюджетного законодавства у попередніх двох бюджетних періодах.

Конкурс проводиться шляхом оцінювання поданих пропозицій інститутами громадянського суспільства відповідно до Порядку проведення конкурсу.

 

 

 

 

Додаток 1
до Порядку

ЗАЯВА
про участь у конкурсі з визначення програм (проектів, заходів),
розроблених інститутами громадянського суспільства,
для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка

Дата реєстрації заяви1

 

Унікальний код реєстрації2/Реєстраційний номер3

 

Код інституту громадянського суспільства згідно з ЄДРПОУ

 

Найменування інституту громадянського суспільства4

 

Дата реєстрації інституту громадянського суспільства

 

“Код доступу”, зазначений в описі, який видавався реєстратором під час подання останньої редакції статуту

 

Назва програми (проекту, заходу)

 

Формат проведення (зазначити):

_____ програма

_____ проект

_____ захід

Пріоритетне завдання, на розв’язання якого спрямовано програму (проект, захід)5

 

Адміністративно-територіальний рівень виконання (реалізації) програми (проекту, заходу)6

 

Загальна сума кошторису витрат на виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу)

 

Очікуване фінансування з державного (місцевого) бюджету на виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу)

 

Загальна сума внеску інституту громадянського суспільства у співфінансуванні програми (проекту, заходу)7

 

Строк виконання (реалізації) програми (проекту, заходу)

 

Прізвище та ім’я керівника інституту громадянського суспільства, місцезнаходження інституту громадянського суспільства, контактний номер телефону, адреса електронної пошти

 

Прізвище та ім’я керівника програми (проекту, заходу), місцезнаходження інституту громадянського суспільства, контактний номер телефону, адреса електронної пошти

 

Цією заявою підтверджую _______________________________________

(відсутність/наявність) фактів порушення інститутом громадянського суспільства вимог бюджетного законодавства, крім тих, до яких застосовано попередження, протягом двох попередніх бюджетних періодів (у разі отримання фінансової підтримки за рахунок коштів державного бюджету).

________________________________________________________________

 (у разі наявності факту порушення вимог бюджетного законодавства
учасник конкурсу зазначає, яке саме порушення вчинено)

За вищезазначеним фактом порушення вимог бюджетного законодавства до інституту громадянського суспільства ____________ (було/не було) застосовано захід впливу.

__________________________________________________________________

(у разі застосування заходів впливу за фактом порушення вимог бюджетного законодавства учасник конкурсу зазначає, ким та який саме захід впливу було застосовано)

Керівник інституту громадянського суспільства

Дата подання _____________

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(власне ім’я та прізвище)

1 Дата подання заяви встановлюється автоматично після подання конкурсної пропозиції або зазначається представником організатора під час реєстрації конкурсної пропозиції без використання електронної системи проведення конкурсу.

2 Унікальний код реєстрації надається автоматично після подання конкурсної пропозиції.

3 У разі проведення конкурсу без використання електронної системи проведення конкурсу.

4 Зазначається організаційно-правова форма та власна назва.

5 Словами зазначається тільки одне пріоритетне завдання.

6 Адміністративно-територіальний рівень виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) — провадження проектної діяльності на території адміністративно-територіальної одиниці (області, району, міста), з бюджету якої надається фінансова підтримка для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу). Обласний (районний, міський) рівень виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) — провадження проектної діяльності у більш як половині районів області (міст, селищ та сіл у районі, районів у місті (у разі наявності) та/або забезпечення участі у такій діяльності осіб з більш як половини районів області (міст, селищ та сіл у районі, районів у місті (у разі наявності).

Загальнодержавний рівень виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) — провадження проектної діяльності на території не менш як однієї третьої областей України, у тому числі Автономної Республіки Крим, мм. Києва та Севастополя, та/або забезпечення участі у такій діяльності осіб з не менш як однієї третьої областей України, у тому числі Автономної Республіки Крим, мм. Києва та Севастополя.

7 У розмірі не менш як 15 відсотків загальної суми коштів, необхідної для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу).

{Додаток 1 в редакції Постанови КМ № 802 від 04.08.2021}

Додаток 2
  до Порядку

ОПИС
програми (проекту, заходу)

Унікальний код реєстрації1/Реєстраційний номер2 _____

1. Мета програми (проекту, заходу)________________________________

2. Актуальність програми (проекту, заходу) ________________________

3. Цільова аудиторія програми (проекту, заходу) ___________________

4. Очікувані результати виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) (індикатори, показники досягнень)

Короткострокові

 

Довгострокові

 

Кількісні показники досягнення

 

Якісні показники досягнення

_______________________________________

 (зазначити очікувані результати (короткострокові/довгострокові), соціальний ефект (зміни)
та користь від виконання (реалізації) програми (проекту, заходу); кількісні та якісні показники, які будуть свідчити про успішність програми (проекту, заходу), у тому числі зазначається
 вплив програми (проекту, заходу) на жінок і чоловіків)

5. Учасники програми (проекту, заходу)

Порядковий номер

Найменування заходу

Кількість учасників, залучених до заходу

планові показники

усього учасників,

з них жінок

усього учасників — осіб з інвалідністю3,

з них жінок

усього учасників — тимчасово переміщених осіб4,з них жінок

6. Кількість осіб, яких планується охопити виконанням (реалізацією програми (проекту, заходу) ________________________________________.

7. План виконання (реалізації) програми (проекту, заходу)

 

Етапи реалізації

Завдання

Опис заходів для здійснення етапу

Строк реалізації етапу

Відповідальний виконавець

(прізвище, ім’я та посада)

8. Способи інформування громадськості про хід та результати виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) (зазначаються найменування засобів масової інформації, веб-сайт, сторінки соціальних мереж, строки та методи інформування громадськості)________________________________________.

9. Юридичні особи, яких планується залучити до участі у реалізації проекту (адреса, номер телефону, контактна особа із зазначенням посади, спосіб участі, які заходи в рамках проекту виконує, які ресурси надає для реалізації проекту)5 __________________________.

10. Обґрунтування кількості послуг і товарів (у тому числі тих, що залучатимуться за рахунок власного внеску інституту громадянського суспільства) з урахуванням діючих цін і тарифів на товари та послуги, особливостей програми (проекту, заходу) та принципу економного витрачання бюджетних коштів і максимальної ефективності їх використання)

__________________________________________________________________.

(за кожною статтею кошторису витрат (з нового рядка)

11. Інформація про рівень кадрового (працівники, волонтери тощо), матеріально-технічного та методичного забезпечення, необхідного для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) (зазначити, які заходи здійснюватимуться інститутом громадянського суспільства) _________________________________________________________________.

12. Перспективи подальшого використання результатів виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування та/або план використання організацією результатів виконання (реалізації) програми (проекту, заходу)__________________________________________.

13. Додаткові матеріали, які засвідчують спроможність інституту громадянського суспільства виконати (реалізувати) програму (проект, захід)6____________________________________________________________.

Керівник інституту громадянського суспільства

 

 

 

 

 

(підпис)

 

(власне ім’я та прізвище)

1 Унікальний код реєстрації надається автоматично після подання конкурсної пропозиції.

2 У разі проведення конкурсу без використання електронної системи проведення конкурсу.

3 Заповнюється у разі потреби.

4 Заповнюється у разі потреби.  

5 Обов’язково додається лист-підтвердження.

6 За наявності.

  Додаток 3
          до Порядку

ТИПОВИЙ КОШТОРИС ВИТРАТ,
необхідних для виконання (реалізації) програм (проектів, заходів),
 розроблених інститутами громадянського суспільства

Унікальний код реєстрації1/Реєстраційний номер2 _____

Порядковий номер

Стаття витрат3

Розрахунок витрат

Сума коштів державного

(місцевого) бюджету, гривень

Власний внесок інституту

громадянського суспільств, гривень

Загальна сума

коштів, гривень

Усього витрат за кошторисом

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

Усього за статтею

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

Усього за статтею

 

 

 

 

 

 

Керівник інституту громадянського суспільства

 

____________

(підпис)

 

_________________________

(власне ім’я та прізвище)

Головний бухгалтер (бухгалтер) інституту громадянського суспільства

 

 

 

____________

(підпис)

 

 

_________________________

(власне ім’я та прізвище)

1 Унікальний код реєстрації надається автоматично після подання конкурсної пропозиції.

2 У разі проведення конкурсу без використання електронної системи проведення конкурсу.

3 Статті витрат формуються на підставі довідника, який розміщений в електронній системі проведення конкурсу та сформований Мінцифри за поданням центральних органів виконавчої влади. Довідник може бути уточнений за поданням організаторів конкурсу в разі наявності суттєвих (значних) змін до сформованих в довіднику статей витрат або в разі зміни законодавства.

У разі проведення конкурсу без використання електронної системи проведення конкурсу відповідний перелік статей витрат зазначається в оголошенні про проведення конкурсу.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь